Languages

The meaning of Vivaswan

Vivaswan (sanskryt: विवस्वन्त्् vivasvant) means 'the Sun'. The word is derived from the root vas - 'to cover, to pervade'; with the prefix vi- ; therefore the word can be understood as 'the one who pervades everything in a particular way' (viśeṣeṇa vāste, ācchādayatīti). To Vivaswan were the first teachings of Yoga transmitted, as Shri Krishna said:

इमंविवस्वतेयोगंप्रोक्तवान्नहमव्ययम्
विवस्वान्मनवेप्राहमनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्

Słownik wyrazów sanskryckich używanych w języku hindi

Słowa sanskryckie używane w języku hindi

Autor: Anna Rucińska 

 

Do przygotowania niniejszego słownika Autorka korzystała z McGregor, Oxford Hindi-English Dictionary, innych źródeł i swojego doświadczenia w tłumaczeniu literatury indyjskiej.  

 

Hasła ułożone są według następującej kolejności, zgodnie z alfabetem dewanagari:

 

Subscribe to RSS - Languages