Ajurweda

Działy i rozdziały w ajurwedzie, czyli o czym pisali Czaraka i Suśruta

Działy i rozdziały w ajurwedzie, czyli o czym pisali Czaraka i Suśruta

Filip Ruciński

I. Kompendium Czaraki - Cāraka-saṁhitā

W I w n.e. zaistniała potrzeba zredagowania i poszerzenia Kompendium Atreji (Ātreya-saṃhitā), w tamtych czasach najbardziej miarodajnej staroindyjskiej księgi medycznej. Dokonał tego w nieznany bliżej Czaraka. W owych czasach 'czaraka' było ogólnym określeniem każdego wędrownego lekarza. Atreja sanhitę zaczęto nazywać Czaraka-sanhitą - Księgą Czaraki albo Kompendium Czaraki. Istnieją pewne przesłanki, które mówią, że Czaraka, autor zaktualizowanej księgi, służył kuszańskiemu władcy Kaniszce, który podbił Indie na początku II w n.e. i rozciągnął swe panowanie od Buchary (obecny Uzbekistan) po Bihar (Indie Wschodnie). Niektórzy uważają, że Czaraka to nie kto inny jak sam Patańdźali, największy autorytet systemu jogi. Pisząc dzieło z medycyny, jogi i podstawowy komentarz do sanskryckiej gramatyki (tzw. Wielki komentarz), Patańdźali miał oczyścić ciało, umysł i mowę i w ten sposób osiągnąć doskonałość.

Czym jest ajurweda?

Ajurweda (āyurveda) jest obok medycyny chińskiej niewątpliwie najstarszym funkcjonującym systemem medycznym na świecie.

W starożytności i średniowieczu obejmowała systematykę chorób, patologię, patogenezę, diagnozę, farmację, toksykologię, chirurgię, otolaryngologię, pediatrię, geriatrię, ginekologię, psychologię, szeroko pojętą profilaktykę (ćwiczenia fizyczne, zabiegi higieniczne itd.) i inne szczegółowe działy, częściowo pokrywające się z zasadniczymi działami medycyny zachodniej i naukami pomocniczymi medycyny. Ponadto wchodziła w bezpośrednią interakcję z medycyną grecką i innymi systemami leczniczymi.

Subscribe to RSS - Ajurweda