Historia

Źródła wędrówki do himalajskiej groty Amarnath w XII-wiecznej "Kronice Kaszmirskiej" Kalhany

Źródła wędrówki do himalajskiej groty Amarnath w XII-wiecznej "Kronice Kaszmirskiej" Kalhany

Filip Ruciński

Kult Słońca w Indiach

KILKA SPOSTRZEŻEŃ HISTORYCZNYCH - O KULCIE SŁOŃCA W INDIACH

W tym krótkim szkicu chcę podzielić się kilkoma szczególnymi spostrzeżeniami na temat tradycji związanych kultem Słońcu w Indiach zachodnich. Chciałem przy tym zasugerować, podając świadectwa historyczne i lingwistyczne, że wedyjski kult Słońca sięgał daleko poza Indie i rozwijał się w podobnym nurcie, co religia Słowian. 

Kontakty zagraniczne Indii do czasu pojawienia się islamu

(Filip Ruciński, Warszawa 2007)

Abstrakt:

Niniejsza praca jest szkicem ważniejszych wydarzeń, w których Indie jako subkontynent uczestniczyły w przeciągu swej długiej historii. Chcę zaznaczyć ważne okresy i punkty przełomowe w historii starożytnej i przedstawić, w ogromnym skrócie, zmiany historyczne, jakie zachodziły na tym obszarze pod wpływem czynników obcych: napływu nowych grup etnicznych, podbojów i pokojowej wymiany gospodarczo-kulturowej. Ze względu na niewielki rozmiar pracy, skupię się przede wszystkim na okresie starożytnym, a okres średniowieczny potraktuję bardzo pobieżnie, kończąc przed przełomem, jakim był napływ do Indii islamu wraz z pierwszymi kupcami muzułmańskimi.    

Jest to praca roczna z historii Indii napisana pod kierunkiem pana Artura Karpa podczas moich studiów indologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Nie jest więc pracą historyka, dlatego nie pretenduje do pozycji pracy naukowej. Jestem jedak pewien, że czytelnicy znajdą w niej sporo ciekawych, pożytecznych i dobrze udokumentowanych informacji.  

--------------------------------------

Subscribe to RSS - Historia