Artykuły

W tym dziale znajdziecie Państwo różne artykuły związane z Indiami. Zapraszamy także Autorów do nadsyłania artykułów. Po ich zaakceptowaniu możemy je zamieścić w jednym z działów. Nadsyłane artykuły powinny poszerzać dotychczasową wiedzę dotyczącą nauk indyjskich i opierać się na wiarygodnych źródłach. 

Kontekst akcji dramatu Wiśakhadatty pt. „Sygnet Rakszasy" – Mudra-rāksasa

Kontekst akcji dramatu Wiśakhadatty pt. „Sygnet Rakszasy" – Mudra-rāksasa na podstawie „Opowieści poprzedzającej Sygnet Rakszasy” – Mudrārāksasa-pūrva-samkathānaka i „Preludium do dramatu o sygnecie Rakszasy” – Mudrārākṣasa-nāṭaka-pūrva-pīṭhikā 

Najstarsze źródła muzyki indyjskiej

Najstarsze źródła muzyki indyjskiej1

(Filip Ruciński)

Indyjskie określenia muzyki

Czym jest muzyka indyjska?

Czym jest muzyka indyjska?

Muzyka ma oczarować, tak mówią, i to jest prawda,
Dobranym smakiem, nastrojem, i słowem, melodią, kunsztem,
Śpiewak wywoła niechybnie w słuchaczu to, co jest celem.

Podstawowe terminy związane z rytmem w indyjskiej muzykologii

Podstawowe terminy związane z rytmem w indyjskiej muzykologii1

Tāla. Słownik Amara Sinhy (z IV w. n.e),czyliAmarakoṣa podaje, że tāla jest „wymiarem działania czasu” (tālaḥ kāla-kriyā-mānam). Monier Williams podaje, że etymologia terminu jest wątpliwa. Jakkolwiek warto zwrócić uwagę, jak ten termin rozumieją starożytni autorzy. Ocean muzyki (Saṅgīta-ratnākara), podstawowe dzieło na temat muzyki, wyjaśnia termin w następujący sposób:

tālas tala-pratiṣṭhāyām iti dhātor yañi smṛtaḥ |
gītaṃ vādyaṃ tathā nṛttaṃ yatas tāle pratiṣṭhitam || (Saṅgīta-ratnākara)

Nazwa Fundacji Vivaswan

 

Nazwa 'Vivaswan' jest formą mianownika od sanskryckiego wyrazu विवस्वन्त् vivasvant, które znaczy 'Słońce', 'poranne promienie Słońca'. Są dwie genezy wyrazu:

 

1) od czasownika vas - 'okrywać' z przedrostkiem vi - 'przez, na wskroś; dokładnie, w szczegółach; szczególnie' (-vant jest sufiksem tworzącym imiesłów przymiotnikowy czynny):  'ten, który okrywa w każdym szczególe' (viśeṣeṇa vāste, ācchādayatīti), czyli ogarnia świat - czyli Słońce. Taką etymologię podaje słownika sanskrycko-angielski Moniera Williamsa.

 

Słowo 'ātman' w językach sanskrycie, hindi, kaszmirskim i polskim

Motto: Panem wszystkiego jest Atman
(Janglidas Maharaj)

I.

आत्म ātma / आत्मन् ātman jest słowem, które zrobiło ogromną karierę w świecie; weszło także do języka polskiego i znaczy 'jaźń, dusza'. W sanskrycie używa się go przede wszystkim w znaczeniu, 'siebie', co najlepiej ilustruje struktura terminu gramatycznego oznaczającego stronę zwrotną: आत्मनेपदम् ātmane-padam - dosł. 'wyraz (forma) dla siebie'. Inne przykłady:

Kult Słońca w Indiach

KILKA SPOSTRZEŻEŃ HISTORYCZNYCH - O KULCIE SŁOŃCA W INDIACH

W tym krótkim szkicu chcę podzielić się kilkoma szczególnymi spostrzeżeniami na temat tradycji związanych kultem Słońcu w Indiach zachodnich. Chciałem przy tym zasugerować, podając świadectwa historyczne i lingwistyczne, że wedyjski kult Słońca sięgał daleko poza Indie i rozwijał się w podobnym nurcie, co religia Słowian. 

Strony