Filip Ruciński

Filip Ruciński - wraz z bratem Skarbimirem założył Fundacji Vivaswan poświęconą nauce i kulturze Indii. Studiował filozofię indyjską w uniwersytecie Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalay (Varanasi) oraz indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząc badania nad sanskryckimi dziełami Aczarji Abhinawagupty (X-XI wiek), wszechstronnego filozofa i teoretyka sztuki. Przez ostatnie kilkanaście lat zarówno w Indiach, jak i w Polsce naucza sanskrytu, a w Polsce także języka hindi. W latach 2011-2015 prowadził zajęcia z sanskrytu dla studentów indologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad rok pracował dla Swamiego Veda Bharatiego w SRSG (Rishikesh), przyczyniając się do programu dydaktycznego jogi w Gurukuli i prac badawczych Aśramu. Od czasu do czasu wygłasza odczyty na temat filozofii Jogi na indyjskich uniwersytetach (zdalnie), w tym ostatnio (rok 2021) w Lakshmibai College (Delhi University, New Delhi), Ananda Niketan College (Varora, Maharashtra) i innych. Jest przedstawicielem na Polskę „Rady Sanskrytu jako Języka Komunikacji” (Loka Bhasha Prachar Samiti) z siedzibą w Rohtak (stan Orisa). Obecnie zajmuje się pracą dydaktyczną i naukową w Polsce, a także uczestniczy w orgnizowaniu kursów jogi.  

Wybrane prace:

- Filip Ruciński: Aspekty filozofii języka u Abhinawagupty na podstawie Paratriśikawiwarany i tekstów pokrewnych z nawiązaniem do literatury gramatycznej. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dra hab. Piotra Balcerowicza [nieopublikowana]. Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 2020.  
- Filip Ruciński: Doktryna i praktyka siwaizmu kaszmirskiego na podstawie Tantrasary Abhinavagupty. Rozprawa magisterska napisana pod kierunkiem Prof. dra hab. Marka Mejora [nieopublikowana], Uniwersytet Warszawski 2009.
- Filip Ruciński: Abhinavagupty Tantrasara ("Istota tantr")Tłumaczenie, ekspozycja i edycja wybranych rozdziałów (I-V, VI, VIII, XXI). Journal of Indological Studies, Uniwersytet Warszawski 2014, s. 123-186
- Filip Ruciński: "Kaszmirska poetka Lal Ded". [w:] Przegląd Orientalistyczny, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Warszawa 2014, ss. 59-73. [zawriera tłumaczenia z języka starokaszmirskiego]. 
- फ़िलिप रुचिंस्की: प्रत्यभिज्ञादर्शने योगविमर्शः [Refleksja nad jogą w filozofii Pratyabhijñā]. W: आचार्यः ए.पि.सच्चिदानन्दः (ed.): योगध्यानयोःपालिप्राकृतसंस्कृतवाङ्मयानां योगदानम् । अन्ताराष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः शोधपत्रसङ्ग्रहः।  राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, राजीवगांधीपरिसरः, शृंगेरी 2018, ss. 98 - 105. [artykuł napisany w sanskrycie].