Jesteś tutaj

Filip

F i l i p  R u c i ń s k i (ur. w lipcu 1976) współfundator Fundacji Vivaswan, sanskrytolog, kulturoznawca, literaturoznawca. Studiował adwaita wedantę na Sanskryckim Uniwersytecie Sampurnananda w Varanasi oraz indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego aktualnym przedmiotem zainteresowań i badań naukowych jest filozofia Abhinawagupty, filozofia języka i poznania, literatura sanskrytu i teoria piękna. Od lat uczy sanskrytu, zarówno w Indiach (SRSG) jak i w Polsce, a także języka hindi.

Obecnie prowadzi rozmaitą działalność związaną z kulturą i sztuką w Polsce i Indiach.

Będąc także licencjonowaym pilotem wycieczek z rekomendacją Biura Turystyki 'O r i o n', zorganizował już kilka  programów wyjazdowych i kulturoznawczych do Indii.