Jesteś tutaj

Filip

F i l i p  R u c i ń s k i (ur. w lipcu 1976) współfundator Fundacji, kulturoznawca, literaturoznawca. Studiował adwaita wedantę (tj. system niedualistycznej interpretacji Wed) i filozofię porównawczą na Sanskryckim Uniwersytecie Sampurnananda w Varanasi (studia w sanskrycie) oraz indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego aktualnym przedmiotem zainteresowań jest natura języka (pytanie: co sprawia, że się rozumiemy?) oraz teoria poznania i hermeneutyka (sztuka właściwej interpretacji, głównie tekstów indyjskich, ale także interpretacja w dialogu między jednostkami i między kulturami). Uczył sanskrytu i hindi zarówno prywatnie, jak i w szkołach językowych (hindi) i na uczelniach (sanskryt), a dodatkowo podejmuje się tłumaczeń ustnych języka hindi i urdu. Obecnie prowadzi rozmaitą działalność, zwykle samodzielną, związaną z kulturą i sztuką w Polsce i Indiach oraz na styku cywilizacji indyjskiej i europejskiej. W Azji Południowej spędził łącznie ok. 7 lat. Bliskie mu są osiągnięcia kultur lokalnych (literatura, muzyka, teatr), jest zwolennikiem ich otwartego rozwoju w oparciu o rdzenne tradycje i ich ochrony przed marginalizacją i dominowaniem przez trendy globalne. Jest także pilotem wycieczek, autorem i realizatorem własnych programów wyjazdowych i kulturoznawczych do Indii, gdzie pokazuje pozornie odmienną od naszej logikę sposobów myślenia, zwyczajów, sztuki i podejść do życia.