Ogólne warunki uczestnictwa w programach wyjazdowych Fundacji

1. Organizatorem programów kulturoznawczych,  jest Fundacja Vivaswan wspólnie z partnerami w Polsce i w Indiach. 
2. Celem jest przybliżanie redzennych nauk indyjskich, wiedzy o kulturze indyjskiej, tworzenie gruntu do wzajemnego rozumienia się Polaków i Hindusów oraz promocja holistycznego zdrowia człowieka.  
3. Zajęcia w Indiach prowadzone są w trzech językach - polskim, angielskim lub hindi z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.  
4. W programach odbywających się w Himalajach powyżej 3500 n p.m. uczestnik nie może być młodzy niż 8 lat; osoby niepoełnoletnie muszą być pod opieką rodzica.
5. Uczestnicy zobowiązani się szanować przyrodę, zwyczaje i miejsca kultu i wykazywać się życzliwością wobec ludzi.
6. Zapewniane posiłki są zawsze wegetariańskie lub wegańskie i bezalkoholowe.
7. Organizatorzy nie wykorzystują danych uzyskanych od uczestników celach innych niż przeprowadzenie programu i nie udostępniają ich osobom trzecim, zgodnie z etyką i obowiązującym przepisom prawa.