Perspektywy nowych publikacji przekładów z sanskrytu - Vivaswan

Lista niektórych dzieł już przełożonych, które chcemy przygotować i opublikować: 

1) Kularnava-tantra czyli Tantra Oceanu Kuli.
to dzieło niezwykle ezoterycznej szkoły kaulów (patrz: tutaj). Jej sens został starannie omówiony w obszernym wstępie A. Rucińskiej, która przełożyła 18 rozdziałów tego dzieła (ok. 170 stron).  

2) Księga Hymnów
Księga zawierająca liczne hymny sanskryckie przełożone i objaśnione przez Dr Annę Rucińską, a także tekst sanskrycki w dewanagari i transkrypcji. 

3) Ramalanawaratna czyli Dziewięć klejnotów Ramali. 
Jest to dzieło prognostyczne z późnego średniowiecza, podstawa arabsko-indyjskiego systemu prognostycznego, gdzie uczy się odpowiadać na pytania o przyszłość za pomocą specjalnych kości. Dzieło zostało przełożone z manuskryptu sanskryckiego na język polski przez Filipa i Skarbimira Rucińskich. Składa się z 9 rozdziałów (ok. 80 stron). 

4) Tantra wielkiego wyzwolenia. 
Jedna z najważnieszych tantr indyjskich powstałe ponad tysiąć lat temu przełożona przez Dr Annę Rucińską. 

5) Wznowienie "Życie i nauka Himalajskiego jogina"

Lista innych dzieł, które chcielibyśmy przełożyć z sanskrytu:
Literatura sanskrycka zawiera tysiące cennych dzieł. Wyobrażenie ogromu i różnorodności literatury sanskryckiej może dać poniższa strona, będąca repozytorium literatury sanskryckiej: https://sanskritdocuments.org/TextsElsewhere.php   

Spośród tej bogatej literatury i różnorodnej wiedzy, niestety, niewiele można przełożyć na język polski, gdyż mało jest indologów, którzy do takiej żmudnej pracy są przygotowani i nie ma funduszy na takie cele.
W najbliższym czasie chcielibyśmy przetłumaczyć następujące teksty:

1) Sri Rudram czyli Święta Pieśń Rudry. 
Jest to jeden z najpotężniejszych fragmentów duchowych Jadżurwedy, jednej z czterech Wed. tekst jest już częściowo przełożony (Dr Anna Rucińska), wymaga dalszej pracy. 

2) Samba Pańczaśika, czyli pięćdziesiąt strof Samby. 
Jest poetycki tekst z ok. VI w. n.e., przekazujący istotę filozofii Saurów, czyli starożytnych czcicieli Słońca. Widać w nich wpływy kultury scytyjskiej i zaratusztrańskiej! Wyjaśnia też istotę Gajatri mantry. Tekst jest częściowo już przełożony (początkowe strofy, Filip Ruciński), ale wymaga dalszej pracy. 

3) Kilkanaście tekstów z hathajogi (po kolei). 
Przy odpowiednich funduszach, jesteśmy w stanie rozpocząć projekt tłumaczeń i merytorycznych opracowań kilku najważniejszych sanskryckich tekstów hatha jogi. Duże fragmenty są już przełożone (Filip Ruciński). 

4) Praktyczny słownik hindi-polski. 
Słownik docelowo ma zawierać około 12 000 haseł opracowanych szeroko z etymologią, wyjaśnieniem kontekstu, przykładami użycia i synonimami języka hindi. Obecnie opracowanych jest około 7000 haseł (Filip Ruciński, ok. 270 stron). Przygotowywany jest też obszerny wstęp, zawierający klucz do nauki hindi za pomocą tego słownika. Słownik zawiera wiele sanskrtyckich, perskich i arabskich wyrazów, czasem zapożyczonych także do polszczyzny, tutaj wyjaśnionych etymologicznie i zilustrowanych przykładami użycia w języku hindi, a także w języku urdu.    

Wiele innych prac jest zaczętych i wymaga dokończenia; wiele z nich to wybitne prace Dr Anny Rucińskiej. 

W przypadku wsparcia powyższych prac, prosimy podać w tytule: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE. Dodatkowo można dopisać szczegółowy cel, np. PUBLIKACJE, albo: PRZEKŁADY DR ANNY RUCINSKIEJ.  
W tym ostatnim przypadku pieniądze zostaną przekazane Dr Annie Rucińskiej i będą dodawać jej animuszu do twórczości. Można też dodać w tytule konkretny tytuł książki

Nr konta bankowego Fundacji: 46 1030 0019 0109 8530 0035 5091.
SWIFT: CITIPLPX

Osoby, których darwizny przekroczyłyby wartość publikacji wyszczególnionej w tytule przelewu i kosztów jej przesyłki, otrzymają taką książkę nieodpłatnie po jej opublikowaniu, jako wyraz naszej wdzięczności. 
W przypadku zainteresowania szybkim ukończeniem pracy nad którąś z publikacji prosimy o kontakt bezpośredni. 

Życzymy wszystkiego dobrego!

Filip i Skarbimir Rucińscy