Jesteś tutaj

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów Fundacji - aktualizacja na rok 2018 r. 

§1. Kursy organizowane są przez Fundację lub przez osoby, których działania Fundacja popiera zgodnie ze swoim statutem. 

§2. Kursy Fundacji mogą być organizowane odpłatnie, a wówczas przychód z nich ma na celu wyłącznie opłacenie lektora i pokrycie kosztów logistycznych związanych z organizacją kursu.  

§3. Na ogół umożliwia się dołączanie kolejnych osób w trakcie trwania kursu.   

§4. Istnieje możliwość zapisania się na część kursu, a w przypadku zapowiedzenia przed rozpoczęciem się kursu o dniach planowanej nieobecności, opłata za kurs może nie obejmować tych dni. 

§5. Pomoce dydaktyczne w postaci odbitek kserograficznych są rozdawane w ramach kursu.

§6. W przypadku niedyspozycji lektora, w zastępstwie zajęcia może prowadzić inny lektor. 

§7. W przypadku odwołania zajęć, można ustalić dzień ich odrobienia. 

§8. W przypadku odwołania zajęć z zastrzeżeniem §9 czy też braku kontynuacji kursu, wniesiona z góry opłata za utracone zajęcia podlega zwrotowi.  

§9. Absolwenci kursu otrzymują dyplomy zaświadczające rzeczywisty poziom opanowania języka. Dyplomy te są trzyjęzyczne w języku hindi lub sanskrycie, angielskim i polskim. 

§10. W ocenie poziomów opanowania języka Fundacja posługuje się nomenklaturą wzorowaną na stosowanej przez Central Hindi Training Institute w New Delhi: 

- प्रबोध (prabodh 1) - odpowiednik A1;
- प्रबोध (prabodh 2) - odpowiednik A2
- प्रवीण (pravīṇ 1) - odpowiednik B1;  
- प्रवीण (pravīṇ 1)  - odpowiednik B2
- प्राज्ञ (prājña 1) - odpowiednik C1; 
- प्राज्ञ  (prājña 2) - odpowienik C2