Mały (jeszcze) Słowniczek hindi/urdu-polski

Mały (jeszcze) słowniczek hindi-polski
(aktualizacja 23 lutego 2019)

Filip Ruciński

Niniejszy słowniczek docelowo ma stać się standardowym słownikiem polsko-hindi, przeznaczonym dla osób uczących się i tłumaczy. Przede wszystkim ma on pomóc w zrozumieniu specyfiki i funkcjonowania różnych wyrazów i wyrażeń i stworzeniu sieci asocjacji jednych wyrazów z innymi po to, by móc się nimi praktycznie i precyzyjnie posługiwać.

Słowniczek jest regularnie uzupełniany, m.in. o pochodzenie wyrazów (S – sanskryt, P – język perski, A – arabski, T – turecki, E – angielski) i zastosowanie (H – bardziej w hindi, U – bardziej w urdu, reg. - regionalnie), synonimy (syn.), wyrazy znaczące coś podobnego (por.).

Na razie w słowniczku jeszcze brakuje wielu zupełnie podstawowych słów. To dlatego, że jego nadrzędnym celem jest pokazanie RÓŻNIC między podobnymi wyrazami i niuansów znaczeniowych, a także dlatego, że powstaje on w pierwszej kolejności na podstawie moich notatek, w których nie zapisywałem słów podstawowych. Znaczenia wyrazów weryfikuję, porządkuję i uzupełniam według najlepszych dostępnych słowników: Oxford Hindi-English Dictionary autorstwa Mc Gregora oraz wielkiego słownika hindi-hindi –बृहत् हिंदी कोश .

Braki i niejasności, będą stopniowo usuwane. 

 

 a

अंक [S] m. 1. cyfra. 2. znak.

अंकना cz.n. 1. zostać ocenionym, ewaluowanym, oszacowanym; 2. zostać oznaczonym

अंज़ाम m. 1. koniec, zakończenie, wypełnienie; अंज़ाम देना - wykonać działanie; skończyć, wypełnić 2. skutek, rezultat; मालूम है आपकोउसका अंजाम क्या होगा? Czy wie pan, jaki będzie tego rezultat? 

अंतड़ियां- wnętrzności, = आंतें.

अंदेशा [P] m. obawa, niebezpieczeństwo, zagrożenie, np. विभिन्न बीमारियों के फैलने का रहता है – Istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się różnych chorób

अकारथ przym. bezużyteczny, zbyteczny; synबेकार, S व्यर्थ, A फ़जूलफ़िज़ूल.

अक्सीर [A] efektywny, skuteczny; por. H अचूक.; por. असर

अगवानm. wysłannik; osoba przyjmująca gościa.

अगवानी [S agregamanī] ż. wyjście na powitanie, podjęcie (gościa); wyjście przez stronę panny młodej aby powitać pana młodego i jego orszak podczas procesji ślubnej.

अगुआ [U] m. lider; przewodniczący; przewodnik; H नेता; por. सदर

अगुआ przewodnik; przywódca; lider.

अगुआई ż. przewodniczenie, kierownictwo (w jakimś działaniu); ~ करना kierować, przewodniczyć (w jakimś zadaniu bądź działaniu).

अचूक [H] bezbłędny, trafny, dokładny; skuteczny.

अजायब-घर [U] m. muzeum, S संग्रहालय.

अटकल पच्चू na chybił trafił.

अतिरिक्त [S] wykraczający ponad resztę: dodatkowy

अत्याचार [S.] m. zbrodnia; przestępstwo; przekroczenie prawa (naturalnego i stanowionego).

अदना adj. niski, marny; por. घटिया.

अदब [U] - 1) kultura, dobre wychowanie; ucywilizowanie, kultura miejska; 2) literatura piękna; ~कौम - warstwa ludzi cywilizowanych / kulturalnych / wykształconych; उर्दू ~ – ludzie wykształceni w literaturze urdu.

अदल-बदल m. wymiana, por. हेर-फेर.

अदायगी [A. adā P. gī] 1. należność, należna opłata; spłacanie należności.

अदालती कार्रवाई [U] / कार्यवाही ż. postępowanie sądowe.

अदीब [A] kulturalny (?). Por. अदब.

अधकचरा niedojrzały.

अधिक [S] adj. dodatkowy; adv. więcej; por. S अतिरिक्त

अधिनियम m. [S] ustawa, ang. act.

अधिनियमित करना uchwalić ustawę, np. पहला पेटेंट कानून 1623 में अधिनियमित किया गया था.

अधिवेशन [S] m. posiedzenie, sesja. H बैठक, U इजलास.

अध्येतावृत्ति [S] ż. członkostwo akademickie, instytucie naukowym.

अनबन nieład, nieporządek.

अनाड़ी adj. niedoświadczony (np. w danej pracy); nieporadny.

अनाथ [S] m. sierota; U. यतीम.

अनाप-शनाप m. nonsens.

अनिगमित [S.] niekorporacyjny.

अनुबंध [S.] agreement. Por. समझौता.

अनुभाग [S.] m. departament, oddział; pododdział (w obrębie विभाग) ~ अधिकारी – section officer; व्यय ~ Dept. of Expenditure.

अनुमति [S.] ż. zgoda.

अनुसूचित जाति [S.] ż. kasta bądź mniejszość etniczna zamieszczona w specjalnym rejestrze, podlegająca szczególnej ochronie prawnej; ang. scheduled cast.

अनुसूची [S.] m. wykaz, rejestr, spis lub lista będąca dodatkiem (apendyksem, aneksem) do głównego dokumentu bądź publikacji; ang. schedule.

अन्वीक्षण [S.] m. badanie mikroskopowe; skrupulatne badanie; dociekanie, dochodzenie.

अन्वेषण [S.] m. 1. poszukiwanie; dochodzenie, np. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो centralne biuro dochodzeniowe. 2. badanie naukowe.

अपचm. niestrawność; syn. S.अजीर्ण, U. बदहज़मी.

अपराध [S.] m. przestępstwo; ciężkie wykroczenie. Por. अत्याचार.

अपशिष्ट [S.] m. lmn. odpady.

अफ़साना [P] m. 1) historyjka; 2) opowieść romantyczna; 3) romans.

अफ़साना-निगार (brak w słownikach) pogardliwie: ci, co tworzą romanse / afery (zwykle seksualne).

अभिकर्ता [S.] m. menedżer; agent. por. प्रबंधकप्रभारी.

अभिजात-वर्ग [S] m. arystokracja.

अभियान [S] m. kampania (wyborcza itd.); akcja (społeczna, propagandowa itd.).

अमल 1) działanie; akcja; operacja; 2) zastosowanie (środka), uskutecznienie; działanie na coś, wpływ; ~ में आना (o przepisie, prawie) zacząć obowiązywać; (o wyroku, decyzji sądu) uprawomocnić się; ~ में लाना użyć, zastosować; posłużyć się (czymś).

अमलदार [U m. mający możliwość działania / władzę: 1) urzędnik administracji; 2) urzędnik podatkowy.

अमलदारी [U] ż. władza, zakres władzy.

अमला [U ] zespół pracowników(?).

अमानत [A > P] ż. depozyt, rzecz pozostawiona w depozycie, zastaw; (को) ~  रखना zdeponować.

अमानत घर m. magazyn depozytowy.

अमानत राशी ż. zdeponowana kwota.

अमानतख़ाना [P] m. depozyt, miejsce, gdzie się deponuje przedmioty.

अमानतदार [P] ten, komu powierza się zastaw. = बेली. Por. बेलर [E bailer].

अमानी ż. dosł. nieuznanie; 1. konstrukcje budowlane wykonane bez zezwolenia; 2. działalność bądź rzecz niekontrolowana lub nieregulowana; 3. grunt, który nie jest w rękach prywatnych (gminny, państwowy)

अरसा [U] okres; कितना अरसा? przez jak długi czas?

अर्ज़ी [P.] ż. podanie, S. निवेदनप्रार्थना; por. दरख़्वास्त

अर्ज़ीदावा [P.] m. petycja (prośba) przedłożona w sądzie;

अर्थव्यवस्था [S.] ż. gospodarka.

अर्दली [E. orderly] pomocnik do usług. Syn. चपरासीनौकर.

अवधारणा [S.] m. बौद्धिक संपदा की पूरी अवधारणा अपेक्षाकृत समकालीन है.

अवशेष [S.] m. resztki; odpady, औद्योगिक ~ odpady przemysłowe.

असर [A] m. wpływ, oddziaływanie.

असला [S अस्त्र, ale używane w U.] broń. syn. H हथियार.

असामी [A, l.mn. odइस्म ‘imię’] ż. - 1. osoba, jednostka; strona (której dotyczy dana sprawa); 2. klient; dzierżawca; 3.zatrudniony; służący;हजारों आसामियां खाली पड़ी हैं  tysiące wolnych rąk do pracy

असेंबली [E assembly] ż. zgromadzenie, rada.

अहमतरीन [U] bardzo istotny (np. różnica)

 ā

आगाह करना - ostrzegać; zwrócić uwagę; मुझे आगाह कर दें तो…

आयकर [S] m. podatek dochodowy.

आयकर विवरणी [S.] ż. zeznanie podatkowe, deklaracja o dochodach.

आयात [S] m. import.

आयुक्त [S] – ang. comissioner

आयोग [S] m. komisja.

आराम (P, HU.) m. odpoczynek

आरी ż. piła (do piłowania drewna itd.). Por. मूठ.

आरोपी [S] m. oskarżony; por. अभियुक्तमुलज़िम.

आर्थिक स्थिति [S.] ż. sytuacja finansowa.

आवाज़ [P, HU) ż. głos; S स्वर

आहार [S] m. pokarm, pożywienie; ~ करना odżywiać się; por. भोजनखाना.

 i

इंतहा, इंतिहा [A] ż. 1) ) koniec; ostatnia granica; 2) ekstremum, przesada,

इंतहाई, इंतिहाई [A] adj. w stopniu granicznym, skrajny; przesadny.

इंधन [S.] m. paliwo.

इज़दिवाजी[U] - cywilny, związany z małżeństwem; इज़दिवाजी हैसिअत का दफ़्तर [U] Urząd Stanu Cywilnego

इजलास [A.] m. posiedzenie (sądu, komitetu, komisji itd.); sesja. H.बैठक, S.अधिवेशन.

इज़हार[U] m. zeznanie, świadectwo; ~ तहरीरी zeznanie na piśmie.

इजारा [A.] m. 1. umowa lizingu, najmu bądź dzierżawy. 2. dom wzięty w najem; dzierżawiony grunt; 3. prawo wynikające z kontraktu; monopol.

इबारत[A > P] 1.artykuł, esej; 2.struktura zdania; 3. dykcja, styl mówienia

इरादा [A] m. zamiar (np. podtrzymania umowy).

इरादा[A] m. zamiar (robienia czegoś), postanowienie, intencja

इशारा करना wskazywać (na coś); dawać znak, skinąć.

इश्तहार [A] m. ogłoszenie; obwieszczenie, reklama. 2. plakat; broszurka, ulotka.

इस्तिवाजी हैसियत stan cywilny

इस्तीफ़ा [A] m. rezygnacja ze stanowiska, poddanie się do dymisji; abdykacja. ~ देना. zrezygnować ze stanowiska itd.

ईख, ऊख ż. trzcina cukrowa. Por. गन्ना.

u

उगाही [S. udgrāhitā] ż. pobieranie opłat, czynszu itd., 2. wpływy. 3. ang. payment by instalment. टावर कंपनी आईसीएल के नाम पर करोड़ों रुपये करने के आरोपी.

उच्चायुक्त [S] m.

उतावली = 1. जल्दबाजीअधीरता. 2. łatwo histeryzująca kobieta; awanturnica; def. जलदी मचानेवाली स्त्री.

उत्पीड [S.] m. ucisk; syn. दबानापेरनाकुचलनाजख्म.

उत्पीडक [S] m. oprawca.

उत्पीडन [S.] m. opresja; napastowanie; por. दबानासतानाजुल्म करना.

उत्सर्जन [S.] emisja (np. gazów).

उद्यम पूँजी ż. kapitał zakładowy, inwestycja.

उद्योग [S] m. przemysł.

उधार [H] m. pożyczka; ~ मांगना pożyczać; ~ लेना pożyczać; kupować na kredyt; उधार खाना żyć na kredyt.

उप [S. upa-] vice; por. डिपटीनाइब

उपनिवेश [S.] m. kolonia (jakiegoś państwa).

उपनिवेश-वाद [S.] m. kolonializm.

उपबंध [S.] m. klauzula; warunek; zgoda

उपबंध m. (leg.) provision, np. कंपनी अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्रवाई शुरू हुई.

उपर्युक्त powyższy.

उपायुक्त [S.] m. ang. deputy comissioner. Przykład:  ~ ने  सफ़ाई  व्यवस्था  का  जायज़ा लिया। DC dokonał przeglądu (kontroli) systemu sanitarnego. Por. आयुक्त.

उबटन m. pasta do wcierania w ciało w celach higienicznych, wcierana zwykle przed kąpielą w celu zmiękczenie skóry

उलटा przym. 1) odwrotny; opaczny; przeciwny, niewłaściwy; 2) adv. odwrotnie, na opak ; ~सीधा करना robić coś źle (dosł. krzywo i prosto).

ऊख ż. trzcina cukrowa, = ईख. Por. गन्ना.

e

एकमत [S.] m. jednomyślny.

ai

ऐंबुलेंस [E.] m. ambulans.

o

ओछा pusty, próżny; płytki; 2) trywialny małostkowy; 3) absurdalny; 4) bezwartościowy, zdegradowany, nędzny; ~ पड़ना - okazać się nieskutecznym, chybić.

ओर – strona, kierunek की ~ – w stronę, w kierunku

ओहदा stanowisko

au

औक़ात [A, l.mn. od वक़त] ż. sytuacja, sytuacja życiowa; warunki; okoliczności.

औरत [A > P] ż. kobieta; żona

 ka

कंपनी [E.] ż. przedsiębiorstwo, firma.

कचरा m. odpady.

कत्लो-गारत- morderstwo; कत्लो-गारत की किसी नई वारदात? Czy jakiś nowy przypadek morderstwa?

कदम [A) m. krok; H. पग.

कदर, कद्र [A) uznanie, wzgląd; docenienie; ~करना, doceniać, liczyć się (z kimś, czymś, z czyimiś słowami), szanować; H. मान

कनालm. miara gruntu pod zabudowania używana w Pendżabie (indyjskim i pakistańskim) i Harijanie wynosząca 20 मरला i 12 बिस्वा(5,445 sq ft)

क़बीला [A] m. 1) szczep; klan; 2) grupa ludzi zorganizowana na obrzeżach cywilizowanego społeczeństwa; 3) osada(?).

कभी-कभार od czasu do czasu.

कभी-कभी czasami; por. कभी-कभार

कमअज़कम [U] przy najmniej, H. कम से कम

कमज़ोर (P, UH) słaby; SH दुर्बल

कमज़ोर [A] słaby; por. ज़ोर

कमर [A] m. talia; S. कटि, कटिभाग

कमसेकम przy najmniej

कमाल [A] dziwny, niezwykły; H अनोखा

करकट m. =  कतवार m. odpad, pozostałość, coś odciętego; śmieć. Por. कूड़ाकचरा

करमm. najmniejsza miara gruntu używana w Pendżabie i Harijanie, 5,6 stóp; por. मरलाकनालकिल्लाबीघा,

क़रार [A] m. porozumienie; wspólne ustalenie, zatwierdzenie propozycji; umowa; def.  प्रस्ताव ही  स्वीकृति के उपरांत क़रार बनता है। 'Po przyjęciu wstępnej propozycji następuje umowa' परस्पर ~ wzajemne porozumienie, umowa.

क़र्ज़ (A, U) m. dług; kredyt; H. (> U) कर्जा; ~ उठाना zadłużyć się, brać kredyt; ~ उतारना / ~ अदा करना / ~ चुकाना - spłacić dług / kredyt; ~ काढ़ना zaciągnąć kredyt; ~ लेना wziąć pożyczkę; ~ खाना żyć na kredyt (= उधार खाना); por. H. उधार;

कर्ज़दार dłużnik

कर्मचारी [S.] m. pracownik, zatrudniony; urzędnik.

कल ż. maszynka (mała maszyna); रुई दबाने की ~ ....

कसम [A] m. przyrzeczenie; obietnica; S>H सौगन्ध

कसर [A] m. słabość, ułomność; H. कमी. por. कसूर.

कसरत[A] m. gimnastyka; ćwiczenie fizyczne; SH व्यायाम

कसूर [A] m. wina; S दोष; बेकसूर niewinny.

क़हक़हा [A.] m. gromki śmiech; ~ उड़ानामारनालगानालेना- wybuchnąć gromkim śmiechem; वहां एक ऊंचा क़हक़हा लगा दो तो सब दम साधकर टुकुर-टुकुर मुंह देखने लगेंगे। Gdyby tam ktoś ośmielił się wybuchnąć gromkim śmiechem, to wszyscy zamarliby w bezdechu gapiąc się na siebie bezradnie (tj. taki tam panował terror)

कागज़ [A] ż., lm. कागज़ात 1. papier. 2. dokument. Por. दस्तावेज़, [S.] प्रपत्र

क़ानून [A] m. prawo

क़ानून [A] m. prawo; क़ानूनी तौर से prawnie; legalnie.

काम-काज m. działalność (firmy, przedsiębiorstwa).

क़ायम मुकाम [U] m. stałe miejsce (np. zamieszkania)

कारनामा m. - zapis czynów: kronika, historia

कारोबार [P] m. działalność gospodarcza.

किल्लाmiara gruntu pod obszar mieszkalny, wynosi, wynosi ok. 4-6 बीघा, w zależności od rejonu w Pendżabie

कीचड़ m. błoto. ~ मलकर adv.zabłocony. ~ मलकर चला जानाwejść (do pomieszczenia) z zabłoconymi nogami/ butami.

कूड़ा-करकट m. odpady, śmiecie;  प्लास्टिक के कूड़ा-करकट odpady plastiku; przykład: सरकार ने पॉलिथिन जैसे प्लास्टिक के कूड़ा-करकट को सही ढ़ंग से सही स्थान पर गिरवाने के आदेश दिए।

कोठी ż. pole (na szachownicy)

कोल्हू urządzenie do wyciskamia soku z trzciny cukrowej albo oleju; wyciskarka do soku / oleju.

क्रियाविधि [S] ż. procedura; por. कार्यवाहीकार्रवाई.

क्षतिपूर्ति [S] ż. rekompensata za poniesione straty, PU हरजाना.

kha

ख़ज़ानची [P] m. skarbnik; kasjer.

खरीद फरोख़्त [P farokht] kupowanie i sprzedawanie, handel; transakcje handlowe; ang. dealings.

ख़र्च [P] m. 1) wydatek; 2) wydatki, koszty; 3) debet, obciążenia konta bankowego; ~ में लिखना wpisać w koszty / straty; ~ आना wydać, mieć wydatek; ~ उठाना ponosić koszty, utrzymywać; ~ करना wydawać; ~ पड़ना być należnym do zapłaty; ~ होना spędzić (np. czas), zostać użytym.

खाना cz. 1. jeść; 2. m. jedzenie.

ख़ाना m. pole (w warcabach, grach planszowych), =वर्गघरकोठी.

खाना-तलाशी ż. przeszukanie; पुलिस ने उसकी खाना-तलाशी भी ली Policjant go przeszukał

ख़ारिज [A.] wyłączony, wyeliminowany; odrzucony (np. sprawa w sądzie); wygasły (np. o postępowaniu administracyjnym).

खास तौर परzwłaszcza, szczególnie

खिलाड़ी m. gracz; sportowiec

ख़ुतबा [U خطب ] m. wykład.

खुतूत (lp. खत), lmn. ż. korespondencja, listy

खुतूत नवीसी pisanie listów, korespondencja pisemna

खुदकुशी [U] samobójstwo, H. आत्महत्या

खुदातरस[P] tęskniący za Bogiem, pobożny

ख़ुराक़ ż. 1. dieta; 2. dawka (np. lekarstwa); 3. prowiant

खुशकीख़ुश्की [P] ż. 1. suchość; susza; 2. suchy teren, pustynia.

 ga

गज़ी m. ręcznie uszyte grube ubranie lub materiał (= गाढ़ा )

गठरी ż. opakowanie.

गफ़ gęsty, zbity (np. o ubraniu, przeciwieństwo do झीना)

गमला m. 1) doniczka; 2) nocnik (zwykle zrobiony z gliny).

गश्त [P.] ż. nocna warta obchodowa policji, H. दौरा.

गाढ़ा 1. gęsty; błotnisty; mocny (np. o herbacie); ciemny (o kolorze); ciężki (o ubraniu), gęsto szyty; bliski, zażyły (o przyjaźni, wrogości), gorzki (o doświadczeniu, cierpieniu); intensywny; głęboki (o śnie); गाढ़ी कमाई – ciężko zapracowane pieniądze; 2. m. ręcznie uszyte grube ubranie lub materiał (= गज़)

गिलाज़त – skargi (?), शहर की ~ दूर हो - oby problemy miasta zostały rozwiązane (?)

गुंडा m. huligan; człowiek, który odreagowuje kompleks niższości lub swą niską pozycję w społeczeństwie chuligaństwem.

गुज़रगाह [U گذرگہ ] przejście; przejście graniczne

गुण्डागर्दी chuligaństwo; prowdzenie huligańskiego życia.

ग़ैरजानिब, ग़ैरजानिबदार [U] adj. bezstronny.

गोंठ m. podwinięcie, które robi się wokół bioder zawiązując dhoti

गोंद ż. klej; żywica.

गोट ż, गोटी - pionek w warcabach i innych grach planszowych; warcab; warcaby; w warcabach jest on चपटी - płaski.

गोपनीयता [S] ż. poufność

गौरकरना- mieć na względzie; हुकूमत इसके मुताल्लिक गौर कर रही है। - rząd bierze to pod uwagę / ma to na względzie

 gha

घटिया pośledni, mało znaczący; nędzny; por. अदना

घपला m. fałszerstwo (np. dokumentów, में); ~ डालना fałszować.

घबड़ाहटż. stres; napięcie; strach;depresja; por. हड़बडी

घर m. 1. dom (E. home); 2. pole (w grach planszowych, wykresie itd.), =ख़ाना; 3. dom w horoskopie;

 ca

चयन [S] wybór; ~ करना dokonywać wyboru

चाल चलना - ruszać się (w grach planszowych, szachach); = गोटी चलाना

चालबाज़ी ż. oszustwo; manipulacja; intryga.

चिकना - 1. tłusty, oleisty; obfity, sycący (o jedzeniu); 2. ciężki gliniasty; 3. gładki; 4) wyglancowany, wypucowany; 5. śliski; 6. m. tłuszcz (=चिकनापनचिकनाहटचिकनाई).

चिकना-चुपड़ा - podejrzanie przymilny, zdradliwy (na zewnątrz dobry, prawdziwy itd., a w rzeczywistości zły, fałszywy itd.)

चिट ż. kwit, kwitek; rejestr. ~ लेना brać potwierdzenie, rejestr. Przykład:  अगर कंपनी केप्रमोटर 10  करोड़की चिट खोलते हैं.

चिट्ठा m. 1. rachunek, lista (przychodów, wydatków, dzierżaw itd.). 2. memorandum.

चिपकना, 1. przyklejać, zlepiać; przykładać (rzeczy do siebie); 2. zacinać się (np. drzwi), blokować, zatykać; 3. być czymś mocno zaangażowanym (np. w romans), nie móc się oderwać; 4. kleić się do kogoś.

चिपकू przym. osoba przyklejająca się do innych, niesamodzielna, mogąca tylko polegać na innych

चिपचिपालसदारचिपकनेवाला przym. klejący się, lepliwy

चिपटना cz. 1. przyczepiać się (से - do czegoś); przywrzeć; 2. przytulić się, objąć; 3. zostać spłaszczonym.

चिपटाचपटा przym.  1. spłaszczony, płaski (np. ręka, nos itd.); 2. zacięty, zablokowany, przyczepiony

चिपटाना cz. 1. powodować przyczepienie: przyklejać; przykładać do siebie blisko; kłaść coś płasko na czymś (np. na ziemi); 2. objąć, przytulić.

चिप्पी ż.  - łatka; coś przyklejonego płasko do czegoś

चिमटना cz. wkleić; mocno się przytulić, wtulić się; przywiązywać się bardzo do kogoś / czegoś; przywiązać / przykleić się do kogoś, być na czyjeś skinięcie; napastować; चिमट रहना trzymać się blisko (kogoś, से)

चिमटा m. - szczypce

चिमटाना cz. spowodować przyklejenie; mocno objąć / przytulić

चिमटी ż. - pęseta

चुपड़ना cz. 1. tłuścić, oliwić; smarować (np. maszynę); okraszać (potrawę); smarować tłuszczem ciało; चुपड़ी रोटी - placek dobrze namaszczony tłuszczem; 2. lakierować (meble); 3. wygładzać; 4. niesłusznie przypisywać coś komuś (के सिर). चुपड़ी बात – spoufalone mówienie; nieszczere schlebianie; por. चिकना

चेप ż. 1. lepkość; 2. lepka rzecz: żywica; guma; lep (na ptaki, owady); ropa (z rany), wyciek; lepka, zagęszczona ciecz; por. गाढ़ालासालेप

चौकी ż. 1) niskie, czworoboczne siedzenie: taboret; stołek; ławka; 2) miejsce, na którym zasiada ważna osoba (też: przenośnie, np. polityczne stanowisko, stołek); tron; 3) posterunek (policji); punkt kontrolny straży, policji itd.; punkt kontroli granicznej.

छँटनी ż. 1) obcięcie, okrojenie; selekcja; 2) redukcja liczby zatrudnionych, zwolnienia z pracy.

छक्का m. grupa sześciu; szóstka (w kartach, kostkach do gry itd.).

छछूंदर ż. piżmoszczur.

छज्जा m. 1) okap, podstrzesze; zadaszenie budynku; 2) wystająca część budynku; balkon; 3) galeria; ganek 4) dach werandy, ganku, przedsionka.

छटा ż. świetność; elegancja; wdzięk, piękno; por. छवि.

छटांक m. miara wagi 1/16 सेर

छड़ ż. pręt, drąg; छड़ी.

छड़ी ż. kij, pałka; por. छड़.

छत्ता m. ul.

छन्ना m. filtr (do wody itd.); por. छलनी.

छप्परm. dach kryty strzechą.

छबीला pełny wdzięku, pełny gracji; urokliwy, piekny (w sposób kobiecy, ale także o mężczyźnie); elegancik.

छमाही [छः+माह+] sześciomiesięczny

छरहरा smukły

छर्रा m. śrut.

छल m. 1) oszustwo; manipulacja; 2) tryk, wybieg; fałszywy pretekst; Por. धोखा, कपट, चालबाज़ी.

छल-कपट m. oszustwo; przebiegłość.

छलकना 1) rozlać się (np. o wodzie, mleku); przelać się 2) wzbierać (o łzach).

छलनी ż. sito, sitko.

छलावा m. 1) wygląd, pozór; iluzja; 2) błędny ognik.

छलिया przebiegły, podstępny, chytry.

छल्ला m. coś kolistego: 1) pierścień (zwykle metalowy); obręcz; 2) skręcone włosy, loki; 3) rodzaj pieśni.

छल्लेदार mający oka tłuszczu pływające po powierzchni (np. zupy, wody).

छांह, छांवż. 1) cień; przen. schronienie; 2) odcień (barwy); 3) odbicie. ~ न छूने देना - nie pozwolić się zbliżyć.

छाछ ż. maślanka

छानबीन ż. 1) przebadanie; analiza; 2) dochodzenie (w sprawie karnej), = जांच पड़ताल; 3) przeszukiwanie (= खोज). ~ करना - badać; analizować.

छाप ż. 1) odcisk (palca, pieczątki); 2) wrażenie. Por. ठप्पा.

छापा m. 1) odcisk; nadruk; deseń; 2) drewniana pieczęć; 3) drukarnia, drukarka, urządzenie do drukowania książek; prasa drukarska; 4) prasa (jako instytucja); 5) edycja materiałów drukowanych, wydanie; 6) najazd, obława. छापे की आज़ादी - wolność prasy.

छापाखाना m. drukarnia. S. मुद्रालय

छापामार m. napastnik.

छाल ż. 1) kora; 2) skóra, skórka; obierek (od warzywa). ~ उतारना - zdejmować skórę / skórkę; obierać, por. छीलना.

छाला m. 1) pęcherz; bąbel; 2) skóra (człowieka, zwierzęcia); por. छाल.

छावनी ż. 1) obozowisko; obóz (np. rozbity na biwak); obóz namiotowy (np. na kumbha meli); 2) kwatera wojskowa.

छिछोरा powierzchowny, płytki; małostkowy (o postawie); por. ओछा।

छिटकना być rozproszonym

छिड़कना 1) pryskać (wodą); 2) rozrzucać; घाव पर नमक/नोन~ dosypywać soli do rany: dodawać cierpienia.

छिड़ना wszczynać (kłótnię itp.); zostać wszczętym / rozpoczętym / wzbudzonym.

छितराना 1) rozrzucać; rozpryskiwać; 2) rozpowszechniać. Por. बिखेरना.

छिनालż.छिनाला ż. rozpustna kobieta; nierządnica, cudzołożnica. Por. कुलटा.

छिनाला ż 1) = छिनाल; 2) cudzołóstwo (czynione przez kobietę); nierząd.

छींटा m. 1) chlapanie, pryskanie; 2) ironiczna uwaga.

छीका, छींका m. 1) podwieszony pod sufitem sznurowy splot, służący do trzymania tam rzeczy; wiszący kosz, siatka; 2) most linowy, lina do przeprawiania się na drugą stronę rzeki (?); por. झूला; 3) kaganiec (zakładany bydłu).

छीजन ż. 1) przeciek, wyciek; 2) marnowanie się; 3) zużywanie się (materiału); 4) ubywanie; zanikanie; marnotrawienie się.

छीजना 1) wyniszczać się (np. o człowieku, ciele); marnować się, zużywać; zanikać; 2) zostać roztrwonionym; 3) psuć się, zostać uszkodzonym, rozpruć się (np. o ubraniu).

छीन-झपट ż. łapanie, zachłanność; bezprawne odbieranie czegoś komuś; napad rabunkowy.

छीना-झपटी ż. próba wyrwania, naskoczenie na kogoś aby coś wyrwać.

छीलना 1) obierać ze skórki; odzierać (drzewo) z kory, korować; 2) zdrapywać; wymazywać; golić się, wygładzać; 3) ostrzyć (ołówek); 4) podrażniać (np. gardło).

छुआछूत ż. dosł. zarażanie przez dotknięcie: niedotykalność.

छुटपन ż. dzieciństwo.

छुरा m. sztylet; por. कटार, por. też छुरी

छुरी ż. nóż; por. चाकू.

छुहारा m. palma daktylowa.

छूट ż. zniżka, rabat, koncesja; U. रिआयत.

छूत ż. zarażanie (np. chorobą); kalanie; ~ की बीमारी choroba zakaźna.

छेड़-छाड़ ż. 1) prowokacja; zaczepka; 2) molestowanie.

छेड़ना 1) drażnić; prowokować, zaczepiać; 2) wszczynać (np. kłótnię; rozpoczynać (rozmowę na drażliwy temat).

छेनी ż. dłuto (?); ang. chisel.

छैला strojniś, elegancik; wystrojony, elegancki; por. छबीला, बाँका.

छोकरा m. chłopak; = लड़का.

छोर skraj, brzeg; = किनारा.

छोलदारी ż. namiot. Por. पंडाल, तंबु, छावनी.

छौना m. młode (zwierzęcia).

 ja

जंग bitwa; walka; wojna.

जंगला ogrodzenie; okratowanie

जंगी 1) bitewny; używany do walki; wojenny; 2) dotyczący floty wojennej; 3) agresywny. ~ लाट głównodowodzący; naczelny wódz.

जंजीर m. 1) łańcuch (np. do przymocowywania bagażu w pociągu); 2) hamulec bezpieczeństwa (w pociągu).

जंतर-मंतर m. obserwatorium astronomiczne (zwłaszcza dawnego typu, takie jak można obejrzeć w Delhi, Dżajpurze, Udźdźajn, Varanasi itd.).

जंत्री (astron.) almanac(?).

जंबूर [A] m. 1) osa; pszczoła miodna; 2) (też जंबूरक), mała armata lub strzelba (noszona na wielbłądach) używana w dawnych czasach. 3) szczypce, klaszcze.

जकड़ना v. zesztywnieć; usztywnić, ścisnąć; zaciskać.

ज़क़ात [A.] ż. zasiłek dla biednych, zapomoga; wspieranie biednych muzułmanów, co jest prawnym / religijnym obowiązkiem zamożniejszych muzułmanów; ~ लेना brać zapomogę.

ज़खीरा [A] m. skład; magazyn.

जज [E] sędzia. Por. न्यायाधीश, मुनसिफ़.

जड़ाई inkrustacja; wpięte / wszyte w materiał szlachetne/półszlachetne kamienie/ozdoby.

जड़ाऊ inkrustowany.

जताना cz.p. 1) informować; 2) ostrzegać.

जत्था gang, zorganizowana grupa; por. गिरोह.

जनगणना [S] ż. ewidencja ludności; = U. मर्दुमशुमारी.

जनवासा miejsce dla strony pana młodego podczas ceremonii ślubnej.

जनहित [S] pożytek publiczny.

जनाज़ा katafalk; mary (z leżącymi na nich zwłokami); = अर्थी.

जनाब [U; lmn. जायबान] m. pan; = [S] श्रीमान्.

जन्म [S] m. narodziny.

जन्मपत्री [S] ż. horoskop.

जप-तप m. religijność.

जब कभी niekiedy; por. कभी-कभी.

जब-तब adv. często.

जमघट m. tłum ludzi; ścisk; por. भीड़, U मजमा, जमाव.

जमा खर्च należność i wypłat, przychody i rozchody, wpływy i wypływy.

जमात [U] ż. klasa (w szkole). Por. कक्षा, क्लास; दर्जा.

जमादार m. 1) funkcjonariusz policji; 2) sprzątacz.

ज़मानत [A] ż. 1. kaucja; gwarancja, rzecz zdeponowana dla zagwarantowania wypełnienia zobowiązania; 2. majątkowa odpowiedzialność podjęta się dobrowolnie za kogoś, żyrowanie.

जमाबंदी rejestr przychodów z najmu (czynszu).

जमाव zgromadzenie (ludzi), spęd.

ज़मींकंद słodki ziemniak.

ज़याती करना [U Pak] ? nadużywać siły, stosować przemoc???.

ज़रद [P] 1) żółty; blady.

ज़रदा [P] 1) tytoń do żucia; 2) słodkie पुलाओ barwione szafranem.

ज़री złoty brokat.

ज़रीया, ज़रिया [A] m. środek; por. [S] साधन; वसीला; लगाव. के ज़रिये za sprawą, przez, za pośrednictwem; = के द्वारा.

जर्राह [A] 1) lekarz opatrujący rany; 2) chirurg.

जर्राही [A + P] 1) adj. operacyjny; 2) ż. operacja.

जलसा [A] m. 1) uroczystość; święto, funkcja; 2) posiedzenie, zebranie.

ज़लील [A] 1.znieważony, sponiewierany, poniżony; 2.upadły; सारी दुनिया उन्हें ~ और हक़ीर समझती है - Cały świat uważa go za upadłego i potępionego.

ज़हनी / ज़ेहनी बीमारी choroba psychiczna.

जहन्नुम [A] piekło; वे जाएं जहन्नुम में Niech oni przepadną!

जांच ż. 1.kontrola (działania przedsiębiorstwa); 2. ocena, ewaluacja; 3. weryfikacja; 4. analiza.

जानिब [U] … strona (w postępowaniu).

जानिबदार [U] adj. stronniczy, biorący czyjąś jedną stronę; ant. ग़ैरजानिब

जायज़ा [A] m. 1. przegląd, kontrola, sprawdzian; 2. weryfikacja; sprawozdanie, raport.

ज़ायद [PakU] zbędny; por. फ़ाज़िल; por. S. अधिक, अतिरिक्त

जारी रखना utrzymywać w mocy (prawnej)

जिल्दसाज़ oprawiony (o książce); ~ क़िताब książka z grubą okładką.

जुदा [P] przym. inny, odrębny; oddzielny; उसकी बात जुदा है On to co innego; jego sprawa jest inna.

ज़ुल्म [A] m. okrucieństwo; znęcanie się nad kimś. ~ करना znęcać się. Por. बदसलूकी.

ज़ेल हिरासत [U] adj., adv. zatrzymany; będący w areszcie.

ज़ेल हिरासत [U] zatrzymany; ~ होना być zatrzymanym

ज़ेहन [A] m. umysł; rozsądek, zmysł. ज़ेहनी हैसियात ż stan umysłowy; ज़ेहनी बिमारी ż. choroba umysłowa. Por. दिमाग़

जौहरी [A.], m. 1. jubiler, znawca kamieni szlachetnych; 2. koneser, ekspert

jha

झक ż. obsesja, grymas, kaprys (zwłaszcza, żeby dyrygować innymi); ~ चढ़ना lubसवारहोना- mieć obsesję, żeby nad innymi dominować; upierać się przy swoim; झक मारते रहना- wciąż się chwalić i wynosić nad innymi.

झक्की m.kapryśny człowiek

झीना‡ झीणा - bardzo delikatny (np. o tkaninie, przeciwieństwo do गफ़)

टुकुर-टुकुर przysł. intensywnie (patrzeć); wlepiając (wzrok); ~ देखनाताकना gapić się na coś intensywnie

 ṭha

ठस przym. leniwy, ociężały, powolny, uparty; taki, z którego nie ma żadnego pożytku i nie wiele można wydobyć; gruby, gęsty, stłumiony (por. दबीजगाढ़ागफ़)

ठहराना cz. ustalić.

ठहराव m. ustalenie, umowa.

ठीका m. patrz: ठेका.

ठेका m. 1. kontrakt; licencja; umowa. 2. monopol, H. एकाधिकार; 3. lizing, syn. इजारा. Def. (wiki): ठीका या ठेका के पर्यायवाची शब्द दायित्व, समय, प्रतिज्ञान, पट्टा, इजारा, व्यवस्था, पण, संविदा शर्तनामा तथा समझौता हैं। कानूनी क्षेत्र में यह शब्द संविदा के अर्थ में ही प्रयुक्त है। लेना cz. wygrać przetarg

ठेकेदार [-dār P.] m. kontrahent; osoba mająca kontrakt bądź licencję na wypełnianie pewnych czynności i usług publicznych. Przykłady użycia: ~ से एक सप्ताह में पूरे क्षेत्र में सफ़ाई करवाना सुनिश्चित करे। का ठेका भी रद्द कर दिया।

 ḍa

डिपटी [E.] = उप, zastępca, osoba bezpośrednio niżej w hierarchii służbowej.

डेटा (E.) m. dane; ~ की सुरक्षा ochrona danych. संवेदनशील ~ wrażliwe dane.

डोर m. sznur

डोरा m. sznur; dratwa; nic;

 ḍha

ढ़ंग m. sposób; सही ~ से we właściwy sposób, poprawnie.

ढिलाई करना zaniedbywać (किसी काम को करने में ~).

ढील-ढाल m. zaniedbania? (np. urzędników).

 ta

तकरार [A] ż. 1) powtarzanie; 2) dyskusja; spieranie się.

तक़रीर [A] ustne (tłumaczenie itd.). Por. तहरीर

तक़रीर [A] ż. 1) mowa, przemowa; 2) rozmowa, konwersacja, dyskurs; ~ देना wygłosić mowę.

तनज़ीम [U Pak] ugrupowanie, partia polityczna. Por. दल.

तनज़ीम [U] ugrupowanie (polityczne), partia, syn. H. दल; drużyna; ekipa.

तरकीब [A] ż. 1. plan; 2. sposób, metoda.

तरसील[U ترسیل] m. dostarczenie;

तरीक़ा [A] m. 1) sposób, metoda (działania, pracy); 2) metoda praktyki duchowej w sufizmie. Por. उपाय; साधना.

तवक़्क़ातवक़्क़ो [A.] poleganie (na kimś, के बारे में), zaufanie (do kogoś). उनके बारे में आप इस तरह की कोई तवक्को ही नहीं रखते। Pan w ten sposób w żadnym razie nie mógłbyś na nim polegać.

तवज्जोतवज्जह [A. tavajjuh] ~ देना zwracać uwagę (komuś को na coś पर). सरकार ने सफ़ाई व्यवस्था बारे नगरपालिका सचिव को साफ़-सफ़ाई पर विशेष तवज्जो देने के आदेश दिए।

तसदीक़ [A.] ż. potwierdzenie (np. czyichś słów bądź zeznania w sądzie); ~ करनाpotwierdzić.

तसदीक़[Uتصدیق] m. zaświadczenie, certyfikat;

तसव्वुर - twórczość, twórcza wyobraźnia

तसव्वुर; तसव्वुर - twórczość, twórcza wyobraźnia; pomysłowość?

तहरीक postęp; ruch w kierunku rozwoju; pobudzenie do działania, dodawanie animuszu. तहरीक--इंसाफ़ ruch ku sprawiedliwości (nazwa organizacji). Por. तरीका

तहरीरान [U] pisemnie; = तहरीरी.

तहरीरी [U] pisemny (np. oświadczenie].

तहरीरी [U] pisemny.

तहलका [A] m. 1) panika, przerażenie; 2) pomieszanie, konsternacja; 3) pobudzenie emocjonalne, podniecenie.

तहलील करना [A] trawić; zob. हज़म करना.

तागा m. nić ; = धागा, por. सूत, डोरा.

तामीर [A.] m. konstrukcja budowlana.

तामीरी काम działalność konstrukcyjna, budowlana

ताल्लुक związek. ताल्लुक रखना mieć związek; należeć do; किसी दंगे का ताल्लुक होना być zamieszanym w bójkę.

तावान [P.] rekompensata; = हरजाना, S क्षतिपूर्ति

तोहमत [U] ż. fałszywe oskarżenie; H. लांछनमिथ्या आरोप.

tha

थाती ż. zastaw; coś powierzonego; rzecz obiecana. Por. धरोहरहवाला.

 da

दंगा 1. bójka, 2. bunt; zamieszki.

दंड प्रक्रिया संहिता [H] Kodeks postępowania karnego

दंड प्रक्रिया संहिता ż. kodeks postępowania karnego.

दबाव m. ciśnienie.

दबीज [P.] gruby, mocny; gęsty

दम [P.] m. 1. dech, oddech; duch; 2. dmuchanie 3. moment, chwila; 4. siła, moc, wigor; ambicja; wytrzymałość; 5. skuteczność; ~साधकर रहना - wstrzymać oddech (ze zdumienia, strachu itd.)

दलाल m. pośrednik, agent.

दलाली ż. pośrednictwo, agentura, brokerstwo.

दलील [A] zeznanie (w sądzie); zaświadczanie; argumentacja; wyjaśnianie; przedstawianie, dowodzenie; ~ करनाargumentować (o czymś, पर); dyskutować, debatować (na jakiś temat); dowodzić; dawać świadectwo w sądzie, zeznawać.

दांवपेचm.gmatwanina, komplikacja.कानूनी~ zawiłości prawne. Przykład:कानूनी दांवपेच औरन्याय का दायरा बढ़ता जा रहा है।

दाखिला m. przyjęcie; wstęp; S प्रवेश, ang. admission. Por. ख़ारिज।

दायरा [A dā’irā] m. zakres obowiązywania (np. prawa, przepisów).  कानूनी दांवपेच और न्याय का दायरा बढ़ता जा रहा है। Zawiłości prawne o zakres obowiązywania prawa wciąż się powiększają.

दायित्व [S] m. 1. odpowiedzialność; 2. odpowiedzialność prawna.

दावा [A] 1. domaganie się swoich praw (także przed sądem); podanie złożone do sądu we własnej obronie; 2. żądanie, roszczenie sobie praw; 3. niezachwiana pewność co do swoich praw i żądań; mocne przekonanie o swojej racji.

दावा फ़ार्म formularz podaniowy, w którym domaga się swoich praw.

दावागीर [A]. दावेदार m. osoba domagająca się swoich praw.

दास्ता m. rączka, uchwyt.

दिवाला m. upadłość, bankructwo; ~ निकलना, ~ होना zbankrutować.

दिवालिया taki, który zbankrutował, upadły, bankrut.

दीद [P, U Pak] ż. 1) obserwacja; uważne przyglądanie się; inspekcja; dozór.

देनदार m. zobowiązanie, dług; odpowiedzialność.

देनदारी ż. zobowiązanie. Przykład: देनदारियाँ दो साल से भी अधिक समय से निगम व्यापार विहार एरिया से कचरा नहीं उठा पाया है जबकि यहां निगम के कचरा डालने की कार्यवाही बदस्तूर जारी है।

दौरा m. 1. obchód, 2. nocna warta obchodowa policji, syn. P. गश्त; 3. inspekcja. 4. atak (np. choroby); atak serca (= दिल का ~).

 dha

धंधेवाला m. przedsiębiorca.

धरोहर ż. 1. rzecz powierzona w zaufaniu; dziedzictwo; 2. depozyt.

धाक ż. 1) dostojeństwo; prestiż (budzący strach); 2) pompatyczność, napuszoność; napięta, poważna atmosfera wokół kogoś; 3) strach:बस धाक बैठ जाएगीसिक्का जम जाएगा। Wystarczy, że napięta atmosfera się zrobi, to aż moneta się roztopi(?).

धागा m. nić ; = तागा, por. सूत, डोरा

धारा [S] ż. paragraf (w ustawie).

धावा m. natarcie, szturm. ~ बोल देना dać rozkaz do ataku.

धोखा m. oszustwo, fałsz; mylne wrażenie; pułapka; coś, co najpierw wygląda na prawdziwe, a potem okazuje się fałszywe; 2) rozczarowanie, zawód (miłosny). ~ खाना - dać się nabrać, zostać oszukanym; zostać zawiedzionym w miłości; ~ देना oszukiwać itd..

 na

नक़द [A] 1) 1) gotówka; 2) płatność od razu; zakup za gotówkę; ~ मेंखरीदना- kupić za gotówkę.

नक़दी przym. 1. w gotówce (np. płatność); 2. m. osoba, która ma gotówkę

नकारात्मक [S] przym. negatywny.

नक़्ल--तहरीर [U] transliteracja, przepisanie z jednego alfabetu na inny.

नगर पालिका [S nagar-pālikā] ż. korporacja miejska małego miasta (niższy szczebel od नगर निगम a wyższy niż ग्राम पंचायत).

नज़र अन्दाज़ करना - pominąć

नरसंहार [S] m. ludobójstwo.

नाइबनायब [A] m. zastępca, namiestnik; asystent; pełnomocnik.

नाजायज़ przym. nielegalnyउसके मकान से कोई ~चीज बरामद नहीं हुई W jego do mu nie znaleziono żadnych nielegalnych przedmiotów.

नापायदार [ناپائدار] nie mający oparcia: nietrwały, niepewny

नामांकन [S] m. zapisanie się (np. do szkoły); rejestracja.

नामांकित [S] zapisany, zarejestrowany.

निगम [S] m. korporacja (miejska). Por. पालिका.

निगम [S] m. korporacja; por. अनिगमित.

निज़ातनज़ात[AU]1. wycofanie się; 2. uwolnienie się od, ucieczka, H. छुटकारा. (por. polskie zawołanie na konia: nazad]

निदेशक [S] m. dyrektor; prezes. सहायक ~ asystent dyrektora, ang. asystent director.

निदेशालय m. dyrektoriat.

निपटान m. dyspozycja.

निपटाव m. zakończeniem, ustalenie (sprawy, kwestii).

नियामक [S] nadzorujący, kontrolujący; kontrolny; टेलीफोन नियामक संस्था Organizacja Nadzoru Telekomunikacji

निर्गत[S] adj. o dokumencie: wystawiony, wydany(np. dnia tego i tego).

निर्धारित [S] wyznaczony.

निर्माण [S] m. produkcja.

निविदा [S] ż. ang. tender; def. आवश्यक रक़म लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देनेपहुंचा देना या काम पूरा करादेने का लिखित वादा.

निवेशन inwestycja, wkład

निष्पादन wypełnianie (mowy, zlecenia itd.)

निष्पादनकर्ता producent (np. płyty)

नीयत [A > P] ż. - intencja; wola, umyślność; por. इरादा

नुकसान की भरपाई wynagrodzenie straty,

न्यायशास्त्र [S] m. prawo, nauka o prawie.

 pa

पंजीकरण (S) m. rejestracja; पंजीकरण करना करवानाrejestrować.

पंजीकरण [S] m. rejestracja; E. रजिस्टर, por. S. नामांकन,

पट्टा m. licencja; patent; dzierżawa; kontrakt, umowa. Por. ठेका

पट्टापट्ट - plansza (gier); = E. बोर्ड

पदार्थ [S] m. substancja.

पदोन्नति [S] ż. awans, przejście na wyższe stanowisko.

परतन्त्र [S] zależny.

परहेज़गार[P] - powściągliwy

परिचर्या [S] ż. służenie, obsługiwanie; opieka nad chorym.

परिजन [S] m. lmn. bliscy.

परिजनm. lmn. Bliscy

परिणाम [S] m. konsekwencja.

परिशिष्ट [S] m. appendix (do umowy), dodatek.

परिस्थिति [S] ż. okoliczność, sytuacja; विशेष ~ में w szczególnych okolicznościach.

पर्दा [P] m. zasłona; S आवरण

पहलू [P.] m. strona; oblicze; zagadnienie, element; aspekt

पहलू m. aspekt, strona, oblicze; क़ानूनी ~ oblicza prawa.

पाकीज़ा - [PU] – 1. czysty, nieskażony; 2. delikatny, ładny.

पारदर्शिता [S] ż. transparentność; przejrzystość, klarowność.

पार्टी [E. party] ż. partia; por. दल

पी.एल.सी. [E Public limited company] spółka akcyjna, S.A.

पुनरुत्पादन [S] reprodukcja.

पुनरुपयोग [S] powtórne użycie, odzysk. कच्चे सामग्रियोंजलइंधन तथा ऊर्जा आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में उत्तरोत्तर कमी लाना तथा जहाँ भी संभव होइन संसाधनों का तथा पुनर्चक्रित करना।

पुनर्चक्रण [S] m. recykling, odzysk.

पुनर्चक्रित [S] poddany recyklingowi, odzyskany; ~करना poddawać recyklingowi, odzyskiwać. Przykład: नए सीएफएल बल्ब हमारे द्वारा पैदा किए अपशिष्ट को लगभग पूर्णरूपेण पुनर्चक्रितकरने की विधियां भी आज सुलभ हैं.

पुनर्निर्माण [S] odbudowa.

पुनर्लाभ [S] m. ponowny zysk, odzyskanie (np. straconych dokumentów). ang. recovery.

पेटेंट [E]  m. patent. ~ क़ानून prawo patentowe.

पेन्शन [E] emerytura.

पेरना tłoczyć, wyciskać (sok); por. निचोड़नापेलना; przen. męczyć kogoś.

पेशकार1. pracownik sądu, który przygotowuje dokumentację sprawy (मिसिल) i przedkłada ją sędziemu, मिसिलख्वाह; 2. urzędnik lub inny pracownik, który przedkłada wyższemu urzędnikowi, dyrektorowi itd. dokumenty do podpisania.

पेशा[P] m. 1. zawód, profesja, zajęcie; 2. sprawność, sztuka; 3. kasta, społeczność;अब इनको चाहिए कि होश में आएं और कोई शरीफाना पेशा इख्तियार करें। Teraz trzeba, żeby otrzeźwiał i podjął się jakiejś porządnej pracy.

पोतना I. 1. smarować, oblepiać lub czyścić coś błotem, gipsem, tynkiem itd.; gipsować, tynkować; 2. zakrywać (np. swoje słabości)

पोतना II.m. słomianaszczotka

प्रतिक्रिया [S] ż. reakcja.

प्रतिबंध [S] m. odgórny zakaz. Przykład: उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य में पुनर्चक्रित पालीथिन के निर्माणआयात तथा इसके भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिवेदन [S] m. sprawozdanie (roczne, semestralne itd.).

प्रत्यावर्तन [S] m. przemiana (pokoleń).

प्रबंध [S] zarządzanie; organizacja; implementacja. ~ अभिकर्ता menedżer (managing agence, BHK); कारखाने के प्रबंध का काम praca menedżera fabryki. शासन ~ organizacja władzy.

प्रबंधक [S] m. wykonawca; ang. executor.

प्रबंधकीय [S] wykonawczy.

प्रभाग [S] pododdział; ang. section.

प्रभार [S] obowiązki lub odpowiedzialności; ang. charge. 

प्रभारी [S] kierownik (działu itd.); ang. in-charge.

प्रमुख [S] m. osoba, która jest reprezentowana przez przedstawiciela (tj. przez प्रतिनिधि).

प्ररूप - formularz (np. który po wypełnieniu danych staje się dokumentem, zaświadczeniem z urzędu itd.). Por. प्रारूप.

प्रवर्तनीय [S] nabierający status prawny.

प्रविधि prawo. संविदा ~ contract law.

प्रवेश [S] m. wprowadzenie (np. przepisu).

प्रस्ताव  [S] m.propozycja, oferta.  विशिष्ट~ oferta specjalna, skierowana do wybranego lub wybranych odbiorców, ang. specific offer, def.: जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता हैतब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैंसामान्य ~ oferta ogólna, ang. general offer, def.: जो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं किया जाता बल्कि संसार का कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता हैस्पष्ट ~ oferta jawna (ang. express offer), def. जो मौखिक या लिखित रूप में है परन्तु स्पष्टतकिए जाएँसांकेतिक~ oferta implikowana (ang. implied offer) def. ये प्रस्ताव शब्दों द्वारा न होकर कार्य द्वारा किए जाते हैंअनवरत ~ oferta stała (ang. continuous offer).

प्रावधान [S] m. warunek, warunki (umowy), wytyczne (umowy); klauzula prawna (?) (E. provision). Por. उपबंधविनिर्देश.

प्रास्ताविक [S] wstępny.

pha

फ़ज़ीहत [U] ż. kompromitacja, odsłonięcie czyiś słabości lub błędów; zakłopotanie; ~ झेलना zostać skompromitowanym.

फज़ूल, फिज़ूल [A] adj. 1) nadmierny, zbyteczny, zbytni, ponad miarę; 2) bezsensowny; 3) wynikający z głupiej zachcianki, fanaberii; ekstrawagancki; ~ खर्च adj. trwoniący pieniądze, marnotrawny. ~ खर्ची trwonienie pieniędzy, marnotrawstwo, ekstrawagancja.

फ़रार होना uciec, zbiec (np. z aresztu, więzienia), Por. भागना.

फ़रीक strona (w układzie dwóch osób). Por. S. पक्ष, U. जानिब, तरफ़.

फसद खोलना [U] upuszczać krew; S ajur. रक्तमोचन, रक्तमोक्षण

फ़साद [A] m. awantura.

फ़ाज़िल [U] nadmierny, dodatkowy. Por. फिज़ूल, फज़ूल.

फुचड़ा m. frędzle; nitki wystające z płótna.

फुजले - ścięgna (??)

 ba

बंद – सिला हुआ फ़ीता जिसमें अंगरखा, अँगिया आदि के पल्ले बांधते हैं, तनी.

बंधक [S] m. depozyt, gwarancja. Por. अमानतसुपुर्द

बंधक[S] m. zakładnik.

बखिया 1) szew, zacerowanie (po lewej stronie materiału); 2) slang. Kasa, szmal, pieniądze; możliwości, siła. कुछ घर में ~ भी है iron. कुछ घर में बखिया भी है - Myślę, że kasy to ty nie masz.

बखियाना, बखिया करना zaszyć, zacerować.

बखेड़ा 1) kłopot, zmartwienie; przeszkoda, kłótnia, niesnaski; 2) przen. rzeczy, rupiecie.

बखेड़िया osoba sprawiająca kłopot / kłótnie / awantury

बच्चाकश adj. płodny, mogący mieć dużo dzieci.

बजट [E budget] m. budżet; ~ बनाना planować budżet (np. na następny rok). 

बजर [S वज्र] twardy; masywny; gęsty; ciężki; trudny.

बजाते-खुदsamo przez się

बदज़हमी … niestrawność. H अपच

बदरंग wyblakły.

बदसलूकी ż. złe traktowanie.

बदस्तूर [P] zwyczajowo, zgodnie z przyjętą praktyką.

बदहाल, बदहाली zła sytuacja; pogorszenie się (choroby, biedy itd.).

बरज़ोर siłą, przemocą.

बरज़ोरी przemoc; gwałt (np. na kobiecie).

बरतरफ़ odsunięty; ~ करना usunąć (z urzędu, stanowiska).

बरपा होना wszcząć się, powstać; syn. मचना; np. फ़साद होना.

बसीरत [U] ż. wgląd (w akta sprawy)

बहलक ब्यान देना zeznawać pod przysięgą mówienia prawdy.

बहाली [P ba-hāl-ī] ż. odbudowa, ang. reinstatement.

बाँक ż. 1) pokręcenie, krzywizna; 2) rodzaj narzędzia służącego do obierania trzciny cukrowej (गन्ना). 3) rodzaj zakrzywionego noża; kombinerki? 4) rodzaj imadła (शिकंजा), służący do ściskania rzeczy, a następnie polerowania (रेतना); imadło.

बाक़ायदा staranny; starannie, poprawnie

बाज रहना cz. unikać, trzymać się z daleka, zachowywać dystans

बाजी ż. partia (szachów, gry planszowej)

बाज़ू [P] m. 1) ramię; bark; 2) rękaw (koszuli); skrzydło (ptaka); 3) skrzydło armii, flanka; skrzydło drzwi; boczna część budynku; 4) Pak. odłam partii politycznej (?). ~ देना wspierać, podawać pomocną dłoń.

बाज़ूबंद [P] m. bransoleta noszona na ramieniu.

बाट-दिखाऊ m. przewodnik.

बात ż. coś, co zostało powiedziane, słowo, kwestia; sprawa; fakt; rzecz. ~ करना / खड़ा करना / मचना 1) robić w (jakiejś sprawie) trudności, robić problemy; 2) mieszać, skłócać. ~ चुकाना 1) skończyć z kłopotliwym / problematycznym biznesem (sprawą, kwestią); 2) rozwiązać spór. अपनी ~ करना wypowiadać się w swojej sprawie; zeznawać (w sądzie) w swojej sprawie. ~ आँचल / गाँठ में बांधना zapamiętać coś starannie. ~ आना przejść do tematu. ~ उठाना robić z czegoś kwestię, komentować (krytycznie / krytykancko), robić złośliwe uwagi, czepiać się. ~ उठा न रखना nie zostawić niedokończonego. ~ उलटना odwracać czyjeś słowa. ~ ऊंची रखना trzymać się słowa, dotrzymywać słowa. ~ करने में od razu; naraz. ~ में w krótkim czasie, w jednej chwili. ~ की ~ में od razu, od zaraz, już teraz. ~ का बतंगड़ करना / बनाना wyobrzymiać sprawę, przesadzać. ~ काटना / तोड़ना, ~ में बोलना wchodzić w słowo, przerywać (czyjeś) słowa. ~ में ~ में पड़ना wpadać w czyjeś słowa, przerywać komuś w połowie. ~ कान पड़ना usłyszeć, dowiedzieć się. ~ खुलना / फूटना dostać się do publicznej wiadomości, wydać się (o tajemnicy itd.). ~ गढ़ना dobierać starannie słowa, cedzić słowa; mówić efektywnie / impresyjnie; ~ गांठना starannie zapamiętywać. ~ चबा-चबाकर करना mówić od niechcenia w sposób olewający / lekceważący innych; wymawiać słowa w podirytowaniu, gniewie. ~ चलाना poruszać temat, zacząć konwersację (की); ~ चिकनाना mówić pochlebnie, ale nieszczerze; czynić kąśliwe / ironiczne komplementy. ~ बघारना dużo o obszernie mówić; być wielkim gadułą. ~ छेड़ना zainicjować rozmowę, wszcząć rozmowę / kwestię; przełamać się, by poruszyć temat; odezwać się; zaczepić~ टालना odpowiadać wymijająco; unikać udzielenia prostej odpowiedzi w celu ukrycia prawdy; uchylać się od udzielenia odpowiedzi. ~ पलटना / फेरना ts.(?), zmienić zdanie, wycofać słowo, wycofać się z danej obietnicy; kręcić, odpowiadać pokrętnie, by zataić prawdę ~ बदलना zmieniać zdanie; wykręcać się, używać wykrętów. ~ डालना palnąć głupie pytanie; dać niestosowną propozycję. ~ ढालकर कहना mówić zagadkami, posługiwać się aluzjami i alegoriami. ~ धराना robić wymówki, wciąż unikać rozstrzygnięcia; odwlekać, przeciągać sprawę. ~ न पूछना nie pytać o sprawę: nie okazywać zainteresowania, troski, uczucia, nie zwracać specjalnej uwagi (na kogoś, coś). ~ पकड़ना czepiać się. ~ पर आना ….; बातों बातों में a propos, jeśli chodzi o tę kwestię. लंबी-चौड़ी बातें wyolbrzymianie, przesadne uwagi.

बानगी wzór, pierwowzór, wzorzec.

बिक्री ż. sprzedaż. Syn. बेची.

बिलटी; ż. [E. billet] dokument, który należy okazać, aby odebrać towar przesyłany koleją, list przewozowy.

बिस्वा miara grunty pod obszar mieszkalny, wynosi 15 करम albo 1/20 बीघा(ok. 120 m2)

बीघा miara gruntu pod obszar mieszkalny, wynosi 5 कनाल, 48 बिस्वा, i 5/8 akra, 2530 m2, 2420 jardów2.

बेची ż. sprzedaż. Syn. बिक्री.

बेज़रर [U] przym. nieszkodliwy

बेनामी bezimiennie.

बैठक [S] m. posiedzenie.

बैठक m. posiedzenie (np. sądu); U इजलास

बौद्धिक संपदा [S] m. własność intelektualna.

 bha

भंडारण [S] m. gromadzenie; składowanie (np. odpadów).

भत्ता m. dieta (na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia itd.); dodatek; ang. additional allowence; आवास ~ dodatek mieszkaniowy.

भरपाई ż. wyrównanie (straty); नुकसान की ~ wynagrodzenie straty, zadośćuczynienie.

भागी [S] m. udziałowiec; partner. ang. sharer.

भागीदार भागी

भागीदारी [-dār P.] uczestnictwo, partycypacja; udział, partnerstwo. ~ करना brać w czymś udział jako partner.

भाड़ा m. opłata (za użytkowanie, dzierżawę itd.), np. गठरी बनाने का ~ m. opłata za produkcję opakowań.

भीड़ ż. tłok (np. w autobusie, w mieście); tłum ludzi. Por. जमघट, जमाव.

भुगतान [S bhukta-] opłata; spłacanie (należności za dzierżawę, wynajem itd.).

भोजन [S] m. posiłek; ~ करना spożywać posiłek; por. खाना.

 ma

मंजरे-आम पर लाना - upublicznić, udostępnić dla wszystkich.

मंडली[S] ż. grupa, zgrupowanie ludzi, kółko, koło (np. miłośników czegoś); syn.छोटा मंडल; por. U. जमात, S समुदाय.

मंत्रालय [S] m. ministerstwo; वित्त ~ ministerstwo finansów.

मज़मून [U Pak] kierunek studiów.

मनभाता - co tylko się podoba; ulubiony; उसको वहां ~सामान मिल जाएगा Tam dostanie towar, jaki tylko zechce.

मरतबामर्तबा - raz; इस ~tym razem

मरला miara gruntu pod zabudowania używana w Pendżabie i Harijanie wynosząca 9 करम (ok. 10-12 m2)

मरहला--सूद [U مرحلۂ سود.] stage of profit.

मलकिअत [AU] własność

मसला [U] trudność. ~ पेश आना - natrafić na trudności, mieć trudności (np. w załatwieniu czegoś).

महफ़िल [A] spotkanie kulturalne, zebranie się gości na specjalną uroczystość, np. słuchanie wierszy, dyskusje i popisy słowne; posiedzenie; = सभा

मातहत [A. mā taḥt] m. podwładny (w stosunku pracy).

मानकीकरण [S] standaryzacja.

मिसिल ż. [A.] teczka, ang. file; dokumentacja dotyczące jednej sprawy sądowej.

मिसिल[U]teczka sprawy, dokumentacja sprawy, Eफ़ाइल

मीडिया [E. media] ~ निगम korporacja / korporacje mediów.

मुंहदेखना- gapićsię na siebie (pod wpływem zdziwienia, osłupienia, bezradności itd.); patrzeć na kogoś z nadzieją o pomoc lub z wyrazem szacunku bądź uległości.

मुआशिआत [U Pak] ekonomia. [FR]

मुकम्मल [A.] 1. pełny, cały; 2. spełniony, wypełniony; ~ नाम pełne imię (tj. imię i nazwisko).

मुकाम [U] m. miejsce (np. zamieszkania).

मुकामी [U] lokalny, miejscowy.

मुजरा [A] to, co zostało upłynnione lub to, co zostało zmniejszone: 1. zniżka, rabat; 2. depozyt gwarantujący spłatę reszty zobowiązania; 3. okazanie szacunku; 4. artystyczny występ tancerki.

मुतल्लेके मुतल्ले [U] w związku z, o; आपके दोस्त के मुतल्ले बात नहीं करेंगे - nie będziemy rozmawiać o pana przyjacielu.

मुतालबा [U مطالبہ] m. popyt; zapotrzebowanie

मुद्रालय [S] drukarnia. = [H] छापाखाना.

मुनीम [A] m. księgowy

मुरब्बाmiara gruntu pod obszar mieszkalny, wynosi 25 किल्ला (1,089,000 sq ft = 25 acres)

मूठ 1) pięść; 2) rączka, uchwyt (od narzędzia).

मूल्यांकन [S] m. ocena., ocena wartości.

मौजूदा [U] aktualny (np. adres zamieszkania itd.), obecny, niniejszy

 ra

रंडीż. - prostytutka

रग़बत [AU] ż. 1. pragnienie; upodobanie 2. skłonność, inklinacja; उसको अजीबो-गरीब चीजों से बड़ी ~ है। On ma wielkie upodobanie do rzeczy dziwnych.

रज़ामंद zgodny z wolą, z niewymuszonej woli; z własnej chęci; chętny, ochoczy.

रजिस्ट्रार जनरल رجسٹرار جنرل] m. sekretarz generalny (np. podpisuje dokumenty tożsamości)

रजिस्ट्री rejestr., SH. पंजीकरण.

रद्द [A.] 1. odrzucony; zakwestionowany, zanegowany; 2. anulowany, skasowany.

रद्दी ż. 1. anulowanie, odrzucenie.

रफ़्तनी eksport (towaru). Por. फ़रोख्त.

रफ़्तार [P] ż. 1) bieg, ruch, poruszanie się; 2) prędkość, szybkość (np. jazy ); 3) sposób postępowania; przebieg (procedury, itd.).

रवानगी wyruszenie; wyjazd.

रहँट (S अरघट्ट) koło perskie, harat, sakija; S घटीयंत्र; zob.też हरटिया. ~ लगाना chodzić w kółko tu i tam, tam i z powrotem.

रहनुमा [P.] m. przewodnik, osoba wskazująca drogę.

रहनुमाई [P.] ż. przewodnictwo, kierownictwo.

राबिता, राबता [A, Pak, K] kontakt (np. z rodziną, przyjaciółmi), związek; utrzymywanie kontaktu (z kimś). ~ होना mieć kontakt; nawiązać kontakt.

रिआयतरियायत [A. ri’âya: P.riâyat] ż. obniżenie ceny, zniżka, rabat.

रुकन [U Pak] członek (np. organizacji, partii).

रुकावाट przeszkoda, syn. बाधारोड़ा

रूपरेखा [S] ż. szkic, zarys; przegląd.

रेतना piaskować: 1) heblować, wycierać np. papierem ściernym, pilnikiem itd. 2) polerować (np. papierem ściernym); 3) spiłować, tępić ostrze; 4) ucinać bardzo powoli, np. गला ~ - podcinać gardło zwierzęcia podczas uboju.

रेती ż. piaskowy: 1) metalowe narzędzi służące do polerowania, pilnik; 2) podłużna piaszczysta wyspa na rzece; łacha; 3) piaszczysty teren w pobliżu morza, plaża.

रोक-टोक kontrola, regulacja

 la

लंग [P] m., adj. osoba utykająca na nogę; kulawy. Por. लँगड़ा.

लँगड़ा, (लँगड़, Bih.) 1) kulawy, chromy; utykający na nogę 2) (o krześle, stole itp.) ze złamaną nogą; 3) przen. (o tłumaczeniu, wymówce, argumentacji itd.) nieudolny, wadliwy. ~ लूला kaleka; osoba trwale okaleczona; por. लूला, लापाहिज, विकालांग.

लंगर [P] m. 1) kotwica; 2) drewniana uprząż zakładana na szyję zwierząt pociągowych, aby szły prosto; chomąt; uprząż chomątowa; jarzmo; 3) łańcuch lub powrozy do krępowania ruchów; 4) przepaska na biodra zapaśników; por. लंगोट; 5) miejsce, gdzie bezpłatnie rozdawane jest jedzenie podczas pielgrzymki np. w Kaszmirze na trasie do Vaishno Devi, Amarnath itd.; przystań dla pielgrzymów.

लंगोचा m. kiełbasa.

लंगोट m., लंगोटा m., लंगोटी ż. przepaska na biodra noszona przez mężczyzn zamiast majtek, składająca się z jednego lub dwóch kawałków materiału; majtki. ~ का ढीला wyuzdany, rozwiązły; ~ का सच्चा (o ascecie, sadhu) prawdziwy, praktykujący prawdziwe wyrzeczenie. ~ खोलना rozpocząć seks.

लंडी m. pej. zniewieściały facet; facet, którym wszyscy gardzą.

लँडूरा m., adj. bez ogonu: 1) osoba opuszczona, nie mająca przyjaciół; samotnik; 2) reg. stary kawaler.

लंबा adj. 1) długi; 2) wysoki (o wzroście, osobie); 3) trwający długo, długi w czasie; przeciągający się; ~ करना 1) przedłużyć (np. termin, czas), wydłużyć (czynność); 2) wyciągnąć, wyprostować (np. nogi, ręce); 3) przen. rozłożyć kogoś; znokautować. लंबी ज़बान होना nie trzymać języka za zębami, wygadywać się; dużo mówić; लंबी तानना rozłożyć się szeroko (na ziemi, na łóżku). लंबी सांस भरना 1) głęboko oddychać, wziąć głęboki oddech; 2) dyszeć, sapać, ciężko oddychać; 3) wzdychać, żałować; mieć wyrzuty sumienia.

लंबाना cz.p. przeciągać, rozciągać; wydłużać; przedłużać (np. okres czasu itd.).

लंबित 1) przedłużony; 2) prawn. odroczony, przeniesiony na inny termin(?).

लंबू adj.,m. pot. wysoki (i zwykle chudy) człowiek

लक्षण [S] m. objaw (np. choroby); oznaka.

लचकना cz.n. 1) zginać się; 2) być elastycznym; 3) rozciągać się; naprężać.

लचलचा adj. elastyczny, gibki, wygimnastykowany. syn. लचीला.

लचीला adj. giętki, elastyczny, wygimnastykowany; zginający się.

लजाना 1) cz.n. zawstydzić się (से czegoś); poczuć się nieśmiało; 2) cz.p. zawstydzić (kogoś); onieśmielić.

लज़ीज़ [U] adj. wyborny, smakowity, bardzo smaczny; rarytas.

लड़का m. 1) chłopiec; 2) syn.

लस m. zdolność lepienia, lepliwość bądź rzecz lepliwa: klej; żywica (= गोंदलासा); surowica krwi; 2) przen. Atrakcja

लसदार – lepki, lepliwy.

लांछन m. fałszywe oskarżenie; मिथ्या आरोप; U. तोहमत.

लागत ż. koszt, wkład pieniężny; np. पुनरुत्पादन की ~ koszty reprodukcji.

लागू - aktualny, obowiązujący; लागू करना - wprowadzić w życie, uprawomocnić (np.कानून को करना)

लागू [H. lagnâ] taki, który wszedł w życie, prawomocny. Przykład: यह आदेश एक मई से ~होगा ।

लाज [S लज्जा] ż. 1) wstyd; wstydliwość, nieśmiałość; 2) poczucie przyzwoitości, skromność; 3) honor, zachowanie dobrego imienia, nieposzlakowanej opinii.

लानत- klątwa; उर्दू अदब पर भी लानत भेजिए – niech diabeł weźmie tych kulturalnych ludzi urdu.

लानती- przeklęty

लासा m. lepka bądź lepliwa rzecz: 1. żywica, sok lub inna wydzielina z roślin 2. krochmal, skrobia; 3. klej, żywica; coś co ma właściwości klejące; 4. lep (na ptaki, owady itd.) (=चेप).

लीपनालेपना - 1. smarować; oblepiać (błotem); gipsować; tynkować; 2. ukrywać, tuszować (błędy, niedociągnięcia; nieprawidłowości w księgach rachunkowych itd.); zatajać prawdę aby ukryć nieprawidłowości.

लीपा m. - gipsowanie; oblepianie; tuszowanie; लीपा-पोती pot. ts.

लुक [A.] m. lakier; glazura.

लुगदी काग़ज़ – papier mache

लेखा-बही dokumentacja przedsiębiorstwa.

लेप m. 1. m. maść, olej; 2. smarowanie (np. rany), wcieranie (olejku na ból mięśni), opatrywanie (rany); 3. gips; gipsowanie (złamanej kończyny); 4. tynkowanie

लोंदा - bryłka jakiejś wilgotnej substancji

 va

वजह [U] (lmn. वोजूहात] powód, przyczyna

वजूद[A]m. istnienie; egzystencja; आइए हम दुआ मांगें कि खुदा हमें इसके लानती ~से निज़ात (छुटकारादिलाए Chodźmy, módlmy się, żeby Bóg pozwolił nam uwolnić się od tej przeklętej egzystencji.

वरिष्ठ m. [S stopień wyższy od वर], senior; senior, osoba powyżej 60 roku życia, EH.सीनियर. ~ नागरिक dosł. obywatel senior, ale dotyczy także nie-hindusów.

वर्गीकरण [S] m. klasyfikacja; stratyfikacja; kategoryzacja.

वसीअतवसीयत [A] ż. testament

वसीला [U] m. 1) środki, metody; sposób wyjścia z danej sytuacji; 2) wsparcie; pomoc.

वाजिब słuszny; usprawiedliwiony

वादा [A. वायदा] m. 1. obietnica, zobowiązanie. 2. okres zobowiązania do spłaty pożyczki. ~ ख़िलाफ़, ~ शिकन osoba łamiąca zobowiązania, wiarołomca. ~ फ़रामोश zapominający o zobowiązaniach. Por. S वचन.

वारंट m. (ang. warrant) – nakaz sądowy; गिरफ़तारी ~ sądowy nakaz aresztowania;

वारदात [P]ż. zdarzenie (najczęściej nagłe, gwałtowne)

वास्ताdotyczenie, odnoszenie się do czegoś; कानून को उनसे क्या ~ ? o co się nimi prawo ma przejmować?

विकास [S] m. rozwój (gospodarczy).

विकीरण[S] m. promieniowanie; ~ वाला पदार्थ m. substancja promieniotwórcza

वित्तीय [S] skarbowy, finansowy; por. आयकर

विनियामित करना regulować prawnie.

विनिर्देश [S] m. specyfikacja; warunek, szczegół.

विभाग m. wydział (na uczelni, w urzędzie).

विवरणी [S] ż. zeznanie. आयकर ~ zeznanie podatkowe.

विशेषज्ञता [S] ż. znanie się na rzeczy, znawstwo.

विस्तार [S] m. rozszerzenie (prawa).

वेतन [S] m. wynagrodzenie, pensja. Por. पेन्शन

वैवाहिक स्थिति (S) ż. stan cywilny; U. इज़दिवाजी हैसिअत.

व्यय [S] m. wydatek. ~ अनुभाग ang. Dept. of Expenditure.

व्यवसायिक [S] przedsiębiorczy. ~ संस्था ż. przedsiębiorstwo.

व्यवसायी [S] m. przedsiębiorca.

व्याख्या [S] ż. interpretacja.

व्यापक व्याख्या ż. ogólna (szeroka) interpretacja, szerokie rozumienie (np. prawa).

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व [S] przedstawicielstwo handlowe

 śa

शरीफ़ानाszlachetny; ~ काम करना pracować w szlachetny / porządny sposób

शहादत [A] ż. świadectwo; = H. गवाही, S साक्ष्य; por. शहीद.

शासी [S] rządzący, mający znaczenie, prawnie obowiązujący. Przykład:  भारत में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 संविदाओं का क़ानून है.

शिकंजा [P] m. 1) imadło 2) dawne narzędzie tortur, do którego wkładano ręce i nogi ofiary / przestępcy, następnie je miażdżono; 3) narzędzie introligatorskie, do którego wkłada się książkę, aby podciąć strony; 4) maszyna do ściskania przędzy bawełnianej (रुई दबाने की कल); 5) घुमावदार बंद बनाने का जुलाहों का तागा.

शिकायत [A. śikāya: P.śikāyat] ż. skarga, zażalenie. ~ होना skarżyć (na kogoś की , na coś:से).

शिगाफ़ (शिगाफ़ी?) [PU] 1. pęknięcie, dziura (w prawie); kruczek (prawny); 2. skaleczenie; pęknięcie (np. wrzodu); यह कानूनी भू-शिगाफियां हैंहमें इनसे दूर रहना चाहिए। Tosątakie zawiłości prawne, powinniśmy się od nich trzymać z daleka.

शुबहा[A] m. podejrzenie, wątpliwość, H. संदेह

शुमार [P] ż, m. 1) liczenie, kalkulacja; ocena; 2) zaliczanie się (do czegoś, में, np. jakiegoś gatunku, kategorii, ogólnej grupy osób lub rzeczy). ~ होना należeć do (grupy ludzi, organizacji, kategorii). Por. शरीक.

शेयर [E.] udział

शेयर-धारक [ES] udziałowiec.

शौहर बीवी का रिश्ता związek małżeński. Por. इस्तिवाजी हैसियत.

श्रेणी [SH.] ż. rząd, klasa; 1. klasa w pociągu; 2. ogólna ocena z egzaminu, według podziału na trzy: प्रथम ~ bardzo dobra, द्वितीय ~ dobra, तृतीय ~ dostateczna.

 sa

संकेतक [S] parametr. Przykład: साझेदार मानकीकरण की परिभाषा तय करने के साथ कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जनऊर्जाकुशलतापुनरुत्पादन और वायुप्रदूषण का पैमाना जैसे मुख्य संकेतकों का चुनाव करेंगे।

संकोच [HU سنکوچ ] wahanie.

संगत [S] bieżący, aktualny, związany z aktualną sprawą.

संगीन[P] ciężki (oprzestępstwie); ऐसी बातों के बारे में सोचना भी खुद एक ~जुर्म है Samo myślenie o takich rzeczach już jest ciężkim przestępstwem

संग्रहालय [S] muzeum; syn. अजायब-घर

संघ [S] m. zrzeszenie.

संघटन [S] struktura (także organizacji).

संचालन [S] m. prowadzenie (firmy, itd.)

संदेह [S] m. 1. podejrzenie (kogoś o przestępstwo); 2. wątpliwość, niepewność.

संविदा [S] ż.  kontrakt, umowa. ang. contract. Def.: वह प्रत्येक वचन अथवा क़रार जो कानून द्वाराप्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, ~ ठेकाअनुबंधकान्ट्रैक्ट कहलाता हैसामाजिक ~ umowa społeczna, ang. social contract. ~ कानून, ~प्रविधि [S] ż. prawo kontraktowe, ang. contract law.

संविदाकारी [S] m. ~ पक्ष m. strona kontraktu.

संविधान (S) m. konstytucja; ~ सभा ż. Constituent Assembly.

संवेदनशील [S] 1. wrażliwy (o osobie); 2. wrażliwy (o danych).

संसाधन [S] m. zasób, ang. resource.

संस्था [S] ż. instytucja, ang. institution; ogólna organizacja, organizowanie się społeczeństwa; def. चिरकाल से चली आनेवाली कोई सामाजिक परंपरा या प्रथा; syn. सभासमितिसमूह,मंडली.

संस्थान[S] m. instytut utworzona w celu wspierania sztuki itd., instytut; fundacja; def. कला आदि की उन्नति के लिये स्थापित संस्था.

सकारात्मक [S] m. pozytywny.

सचिव [S] m. sekretarz; नगरपालिका ~ (?)

सचिवालय [S] m. sekretariat.

सट्टा [saṭṭa Pk.] m. 1. transakcja handlowa. 2. pisemna umowa, kontrakt. 3. ang. market. 3. spekulacja. सट्टे में लगाना inwestować. सट्टा-बट्टा m. 1. wymiana barterowa; ang. exchange, barter.  por. ठेका.

सत्यापन [S] m. weryfikacja; poświadczenie (np. dokumentu).

सदमा m. uraz psychiczny, trauma (np. po wypadku, wojnie); szok.

सदर

सदर

सन्निपात [S] m. koincydencja, zbieg okoliczności.

सफ़र [A] m. podróż; S यात्रा

सफ़ाई कर्मचारी m. pracownik oczyszczania (miasta).

सफ़ेदी करनेवाला - tynkarz

सबूत [A.] m. dowód, świadectwo; ~ देना dowodzić, potwierdzić dowodami, dać świadectwo.

सबूत सामान [A.] m. dowód rzeczowy

समय [S] m. 1. czas. 2. właściwy / odpowiedni czas, termin; 3. sposobność, odpowiednia okoliczność; 4. okres, pora roku;

समाना- 1. zawierać się, mieścić się; 2. ulokować się, usytuować; zająć; objąć, ogarnąć, wypełnić; 3. wlewać, (np. płyn do naczynia), wypełniać. हजारों आसामियां खाली पड़ी हैंकहीं भी समा जाएं। Są tysiące wolnych ludzi bez pracy, jakkolwiek można się urządzić.

समिति [S] ż. komitet.

समीक्षा [S] m. przegląd.

समीक्षा [S] ż. kontrola; przegląd; weryfikacja. Przykład: खर्च की गई राशि की सूची ~.

समुदाय [S] m. stowarzyszenie; ang. association; def. सामान्य हितों के लिये संगठित संस्था.

सरौता m. narzędzie do cięcia orzeszków arekowych (सुपारी); dziadek do orzechów.

सरौती ż. 1) mała सरौता; 2) odmiana trzciny cukrowej; patrz: ऊख.

सलीका [A] m. 1. kulturalny sposób postępowania; smak, gust; 2. dobry sposób, właściwa metoda, słuszna droga, logistyka; 3. talent

सहयोग [S] m. kooperacja, współdziałanie; ang. cooperation.

साझा m. udział, ang. share. स्वामित्व कंपनी में कर्मचारियोंके बीच समान रूप से किया जाता है.

साझेदार [-dār P.] m. udziałowiec, akcjonariusz. समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक के हों.

सारणी [S] ż. kwestionariusz; formularz.

सारमाया [PU] m. 1. kapitał; 2. atuty (E. assets). हम तो उसे ~कहते हैं जो नक़दी के सूरत में बैंक में पड़ा हो। My to kapitałem nazywamy, co leży w banku w postaci gotówki.

सिनाअत [AU] przemysł.

सीना I. szyć, zszywać; cerować.

सीना II. [P] m. klatka piersiowa; सीने से लगाना - przytulić; okazywać dobroć

सीनियर [E. senior] m. = वरिष्ठ.

सीमित देनदार m. z ograniczoną odpowiedzialnością, z o.o.

सीवरेज odpływy, kanały?

सुपर्दीसिपुर्दी[PU] przekazanie (majątku, prawa majątkowego);por. हवाला;

सुपुर्दसिपुर्द [P.] ż. powierzony, oddany w czyjeś ręce; H. सौपा हुआहवाले किया हुआ.

सुपुर्द; ~करना powierzyć.

सुपुर्दगी [P.] ż. powierzenie, przekazanie w czyjeś ręce.

सुपुर्दनामा m. akt (dokument) powierzenia lub przekazania; ang. deed of trust or assignement.

सुरक्षा [S] ż. zabezpieczenie (np. danych डेटा)

सूत m. 1) przędza; delikatna lub świeżo uprzędzona bawełniana lub jedwabna nić; 2) nitka; por. धागा, डोरा;3) dużo ważnych rzeczy powiedzianych małą ilością słów, syn. S सूत्र.

सूद [P] m. oprocentowanie (kredytu); profit, prowizja; ~ पर देना pożyczać (komuś) na procent

सूदख़ोर [P] m. lichwiarz.

सूरत[P] – sposób, postać; oblicze; किसी सूरत में - w żadnym razie

सेवा काल [S] m. okres zatrudnienia.

सोहबत [A. ṣuḥba, P. ṣoḥbat) ż. kohabitacja, wspólne mieszkanie; towarzystwo; ~ करना trzymać się razem; mieszkać wspólnie, kohabitować; ~ उठाना trzymać się (dobrego) towarzystwa (kogoś, की).

सोहर (por. शोभा) pieśń powitalna, zwykle śpiewana przy pomyślnych wydarzeniach: urodzeniu się syna lub ślubie syna.

सोहरा (H) pomyślny

सौदा [P] m. 1. handel. 2. transakcja. 3. zakup.  ~करना, handlować; dobić targu, ustalić cenę. ~बनाना ustalić warunki transakcji, dobić targu.

सौदागरी ż. handel.

सौदेबाज़ m. osoba targująca się, handlarz.

सौदेबाज़ी ż. targowanie się.

स्वतन्त्र [S] wolny; swobodny, niezależny.

स्वीकृति [S] ż. zgoda, pozwolenie; ~ दे देना udzielać zgody.

स्वैच्छिक [S] dobrowolny.

 ha

हक [lmn. हुकूक] prawo (do czegoś).

हक़दार [A haqq P -dār] m. kwalifikujący się, spełniający warunki (np. na dane stanowisko).

हकदार [P] uprawniony, upoważniony.

हक़ीर [A] 1) potępiony; okrutny,E vile; 2) [U] bez znaczenia.

हक्का-बक्का -zszokowany; zaskoczony; कोई कीचड़ मलकर वहां चला जाए तो सब ~रह जाएंगे Gdyby ktoś wszedł tam zabłocony, to wszyscy byliby zszokowani.

हड़बड़ी ż. chaotyczne postępowanie, nerwowość; pośpiech; जल्दबाजीउतावली; por. Sअधीरता

हथगोला m. pionek (do gry w warcaby), por. गोटी

हथियार m. broń, por. असला.

हफ़्ते के दिन dni robocze.

हमला [A] atak; S आक्रमण

हमेशा [P] zawsze; S सदा

हया [A] ż. (być może S ह्री)1) poczucie wstydu, nieśmiałość; 2) skromność; syn. H. लाज

हर (P > HU) każdy; SH प्रत्येक

हरकत [A] ruch, posunięcie (np. do złego czynu)

हरकत- wykroczenie; लग्व~ - lekkie wykroczenie; फहश ~ ciężkie wykroczenie (?)

हरगिज़ [P] zupełnie; ~ नहीं zupełnie nie, bynajmniej.

हरजाना [P] m. rekompensata za poniesione straty; syn. S क्षतिपूर्ति.

हरटिया, हरठिया m. osoba poganiająca bawoły/byki obracające kołem perskim; por. रहंट.

हलक़ा [A] m. sfera, obszar, zakres (np. prawa: कानूनी हलक़े).

हवाला [A.] ż. trzymanie; के करना powierzyć, oddać coś w czyjeś ręce.

हाकिम[U] – sędzia

हामिल [Uحامل ] - posiadacz; हामिल कार्ड posiadacz karty;

हाल [A] m. sytuacja; por. S परिस्थिति.

हिसाब-क़िताब ż. dokumentacja finansowa, rachunkowość. Por. लेखालेखाबहीलेखा-जोखा.

हिस्सा [A] część; udział; H. भाग; हिस्सेदार udziałowiec, partner

हेर-फेर m. wymiana; wymiana barterowa. 

हौसला entuzjazm; हौसले पस्त होना o entuzjazmie: wyczerpać się, zgasnąć.

Dział: