Srimad Bhagawadgita - Święta Pieśń Pana

Gita

Bhagawadgita jest podstawowym, najbardziej znanym i najczęściej cytowanym tekstem hinduizmu. Stanowi fragment wielkiego eposu "Mahabharata". Jej kontekstem jest rozpacz, jaka ogarnia jednego z najważniejszych bohaterów eposu, Ardżunę, gdy tuż przed wielką bitwą między zwaśnionym rodem, zdał sobie sprawę, że został postawiony w stytuacji, w której ma zabijać własnych krewnych. Całkowicie załamany zostaje pouczony przez swojego woźnicę i przewodnika - Krysznę - który odsłania mu tajemnice jogi, ostatecznie przekonując, by w słusznej walce nigdy się nie poddawać. Polski przekład Anny Rucińskiej uważany jest za jeden z najdoskonalszych. Nie tylko wiernie oddaje treść oryginału, ale w naturalny sposób także metrum i melodię języka sanskryckiego. Jest umiarkowanie archaizowany. Ponadto książka zawiera cenne objaśnienia, opracowane na podstawie komentarza Śri Madhusudany Saraswatiego, hinduskiego filozofa z XVI wieku. Jest to prawdziwa perła zarówno dla miłośników duchowej wiedzy Indii jak i profesjonalnych indologów. 

Różne polskie przekłady Bhagawadgity, w tym powyższy, dostępne są tutaj na stronie poświęconej Bhagawadgicie.
Porównania wybranych przekładów dokonała Alicja Łazowska w: Bhagawadgita w polskich przekładach", Przegląd Orientalistyczny rok: 2008, nr: 3-4, str.: 137-152. Autorka artykułu porównała osiem przekładów, w tym Anny Rucińskiej, ukazując niepowtarzalne zalety niniejszego przekładu.     

Tytuł: Śrimad Bhagawadgita - Święta Pieśń Pana
Podtytuł: W myśl komentarza czcigodnego Madhusudany Saraswatiego odczytana
Tytuł oryginału: Śrīmad-bhagavadgītā
Przekład: Anna Rucińska
Wydawca: Fundacja Vivaswan 2014
Pierwsze wydanie: Wydawnictwo Sawitar 2002
ISBN: 
978-83-938477-2-3 (okładka miękka)
978-83-938477-7-8 (okładka twarda)
Cena: 
40 zł (okładka miękka)
45 (okładka twarda)

Formularz zamówienia