Jesteś tutaj

Jak pomóc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu

Skutki trzęsienia ziemi w Nepalu wciąż daja się odczuć się. Sytuacja w kraju jest tragiczna. Według danych Polskiej Akcji Humanitarnej straty są następujące:

8,1 milionów osób w 39 powiatach zostało dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi.
10 000 osób - szacowana liczba ofiar śmiertelnych 
7 365 osób - potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych
14 335 rannych
24 tys osób wewnętrznie przesiedlonych
2,8 mln osób nadal nie ma bezpiecznego schronienia. 
4,2 mln osób potrzebuje natychmiastowego dostepu do wody, sanitariatów i opieki medycznej. 
ponad 3 mln osób ma ograniczony dostęp do żywności. 
90 tys. dzieci potrzebuje wsparcia w sektorze żwynościowym 
191 058 domów zostało zniszczonych
530 tys. domów poważnie uszkodzonych (grożą zawaleniem)

Najważniejsze potrzeby: opieka medyczna, woda (uszkodzone ujęcia wody, cena litra wody w niektórych rejonach wzrosła do 500 Rs = ok 17 zł) i żywność oraz schronienie. 

Górzysty teren kraju znacznie utrudnia dotarcie z pomocą do mniejszych miejscowości. W pomoc zaangażowały się polskie organizacje takie jak:

PAH
Polskie Centrum Pomocy MIedzynarodowej (PCMP)
- Caritas Polska
- Polsa Misja Medyczna
- Fundacja Światło dla Himalajów

Skuteczną pomoc i odbudowę prowadzą na miejscu: 

- Stories from Himalayas - polsko-nepalska pomoc dla wioski Shyabrubesi (zobacz też: Piekarnia w Nepalu). Akcja współpracuje z ww. polskimi organizacjami humanitarnymi. 
-
Sylvia Neupane - Polka mieszkająca w Kathmandu z mężem Nepalczykiem, gdzie prowdzi hotel. Razem z trójką małych dzieci cudem uszła z życiem, a teraz pomaga ofiarom. Pomaga w wioskach rejonu Manaslu. Jako mieszkanka Nepalu może dużo zrobić. Zob. relacje z sytuacji i organizowanej przez nią pomocy. Także przeczytaj jej APEL.

Każdy może pomóc