Acharya Chandramani Arya

Dr Acharya Chandramani - uczony w filozofii, Wedach, sanskrycie klasycznym i wedyjskim, ekspert medytacji i sztuk relaksacji, inicjator i duchowy dyrektor Yoga Vidya Mandiram w Rishikesh.

Urodził się w bramińskiej rodzinie. Od wczesnych lat odznaczał się naturalną inklinacją do duchowych praktyk i uczeniu się Wed. W wieku 8 stosował zasady życia dżinijskiego odłamu śwetambarów [m.in. praktyka ahinsy i dyscyplina umysłu]. Później został wprowadzony do wedyjskiego sanskrytu przez czcigodnego Swamiego Vivekanandę, założyciela Gurukul Prabhat Ashram, UP w Indiach. Acharyaji wiernie podążał za naukami i codzienną dyscypliną tradycyjnej sanskryckiej gurukuli [tj. szkoły], od dziecka aż do wieku dojrzałego. Praktykował również jogę i fizyczne pozycje (asany), ale później, w roku 2004, został wprowadzony przez H.H. Swami Veda Bharati'ego Swami Rama Sadhaka Grama w Rishikesh do linii medytacyjnej jogi zgodnie z tym, jak ją przekazał Swami Rama z Himalajów.   

 

W swej karierze akademickiej, Acharya Chandramani uzyskał stopień licencjatu i magisterium z literatury sanskryckiej i doktorat  na podstawie pracy dotyczącej starożytnego tekstu jogi i wedanty pt. Yoga-vāsiṣṭha [Joga według mędrca Wasiszthy], na stanowym uniwersytecie sanskryckim, Uttarakhand Sanskrit University. Acharyaji także uprawnienia nauczyciela jogi, 500 E-RYT and RCYT & YACEP z Yoga Alliance USA. Pracował jako uczony i doradca w dziedzinie jogi w Swami Rama Sadhaka Grama w Rishikesh w latach od 2004 do 2018. Wprowadzał studentów jogi wielu krajów świata w wedyjską i sanskryką literaturę i jej filozofię a także kierował odosobnieniami jogi i kursami na nauczycieli oraz różnymi seminariami, konferencjami i warsztatami przez ponad 25 lat. 

 

Oprócz zainteresowania nauczaniem, znajduje pasję w pisaniu na temat praktycznej filozofii życia i dzielniu się własnym doświadczeniem. Jest autorem kilku kisążek, m.in. “Insights into Yoga Psychology” ["Wgląd w psychologię jogi"], i “World Peace Prayers” ["Modlitwy o pokój na ziemi"]. Jest też redaktorem kilku publikacji, w tym “The Unadorned Thread of Yoga: The Yoga-sutra of Patanjali” ["Nici jogi bez ozdób: Jogasutry Patańdżalego"]. Jako oddany całym swym życiem praktyk, Acharya ji podjął działalność na rzecz dobra społecznego aby służyć ludzkości swoją wiedzą pochodzącą z tradycji i własnego doświadczenia. 

 

Obecnie pracuje w centrum jogi i medytacji jako założyciel i dyrektor Yoga Vidya Mandiram, Rishikesh, India a także w Chiang Mai w Tajlandii. 

 

Moją wizją jest, by joga dana była bezpłatnie każdemu, niezależnie od kasty, pochodzenia czy religii. Tak jak słońce i powietrze są wszystkim dostępne za darmo, starożytna wiedza jogi powinna być prawem danym z urodzenia" 

-Acharya Chandramani. 

 

Acharya Chandramani wierzy w naturalny bieg życia i ma zaufanie wobec tego, co przynosi ono każdemu z nas. Wierzy, że wszystkie rzeczy są prowadzone przez boską siłę, i znajdują się pod jej opieką, a także stara się z tego, co życie przynosi uczynić jak najlepszy pożytek. Swój dzień rozpoczyna od medytacji w celu zaprowadzenia stanu równowagi i spokoju umysłu i aby przywitać dzień, a w ciągu całego dnia wykonywać swoją pracę uważnie i w skupieniu na teraźniejszej chwili.  Nie tylku lubi dzielić się szeroką wiedzą wedyjską ze swoimi studentami, ale także wcielać starożytną filozofię, którą opanowywał od dzieciństwa, w codzienne życie, poprzez stałą jej kontemplację i przełożenie na mowę, myśli i działania. 

 

Źródłoyogavidyamandiram.com