Filip Ruciński

Filip Ruciński. Filolog literatury indyjskiej i sanskrytolog z mocnymi podstawami w kulturoznawstwie i lingwistyce, a także amator muzyki indyjskiej i nauczyciel jogi. Współzałożyciel Fundacji Vivaswan na rzecz kultury i nauk indyjskich, zajmuje się szeroko edukacją oraz organizowaniem wydarzeń artystycznych związanych z Indiami. Jego pasją jest komponowanie i realizowanie programów wyjazdowych do Indii, w których najważniejsze dla niego są poznawanie lokalnej sztuki i kultury, uczestniczenie w nich, a także inspirowanie do refleksji filozoficznej nad życiem i ludzkim doświadczeniem. Posiada też licencję pilota wycieczek i doświadczenie jako menedżer. Wykazuje się dobrze rozwiniętymi umiejetnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi, znając biegle kilka języków indyjskich.

Studiował filozofię indyjską na Sanskryckim Uniwersytecie Sampurnananda w Varanasi oraz indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w filozofii Abhinawagupty (X-XI wiek), łączącej sztukę i filozofię. W latach 2011-2015 prowadził ćwiczenia z sanskrytu dla studentów indologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie występuje w licznych konferencjach w Indiach a także działa na rzecz rozwoju sanskrytu jako języka komunikacji i nauki.

 

 

Zdjęcie: