Kilka podstawowych zasad zapisu nut w muzyce indyjskiej

 स sa    रे re    ग ga   म ma   प pa   ध dha   नि ni  सां sā

do      re       mi       fa       sol       la       si       do 

1.

Powyższy zapis odpowiada gamie durowej (majorowej).

2.स [sa] zwykle odpowiada cis jednokreślnemu, jest zawsze toniką (choć zdarzają się ragi, w których म [ma] można uznać za tonikę). W muzyce instrumentalnej może być tonem nieco wyższym lub niższym od cis, choć zwykle mieści się w granicach tercji małej; w utworach śpiewanych zależy od skali głosu i upodobań śpiewaka.

3.Podniesienie o pół tonu (#), czyli tzw. tīvra zapisuje się akcentem udātta: म॑ (jedyny przykład).

4.Obniżenie o pół tonu (bemol), czyli tzw. komal zapisuje się akcentem anudatta: रे॒ , ग॒, ध॒, नि॒.

5.स (tonika) oraz प (dominanta) są zawsze śuddha (czyste) – nigdy nie stosuje się krzyżyka ani bemola.

6.Tony w niższej oktawie oznacza się kropką pod znakiem, np. स ऩ ध़ प़ itd.; tony dwukreślne –kropką nad znakiem (anuswarą), सं रें गं मं itd..

7.Czasami zamiast स, नि (we wszystkich oktawach) stosuje się ich odpowiedniki długie: सा, नी. Być może aby wskazać, że dane dźwięki są akcentowane (ale zasadniczo długość liter nie wpływa na długość tonu).

8.Długość tonu podwaja się przez dodanie poziomej kreski po znaku; np. स (ćwierćnuta); स – (półnuta); स – – – (cała nuta).

9.Tony dwukrotnie krótsze (‘ósemki’) zapisuje się łącznie i/lub łączy się je na dole łukiem: सरेगम पधनिसं. Szesnastki łączy się podwójnym łukiem, trzydziestki dwójki potrójnym itd.

Poniżej zamieszczam melodię do zwrotki w metrum śārdūla-vikrīḍita ‘igraszka tygrysa’. Rytm zwany tīn-tāl - 16 uderzeń w czterech taktach po cztery w każdym, w którym początkowa nuta wypada na ‘pełne uderzenie’ (tzw. tālī, zaznaczone przez x), a w połowie jest ‘puste uderzenie’ (tzw. khālī, zaznaczone przez o).

सा – रे – | म – म म | प – म प | – प म ध | प – – म | – प – ध | प – म –| ग॒ र – – |

x          | 2           | o          | 3          | x          | 2         |o          | 3         |

प – प – | म – ग॒ रे | ग॒ – रे ग॒| – रे स रे | नी़ – – नी़| – सा – रे | ग॒ – रे – | स सा – – |

x         | 2          | o             | 3         | x         | 2           | o        | 3         |

 

 

Tags: 
Dział: