KURS JOGI W TAJLANDII - WARUNKI UCZESTNICTWA

 Joga Samaadhi w Chiang Mai, Tajlandia

Instrukcje ogólne

Joga Samaadhi wierzy w życie z uważnością i ahimsą (niestosowaniem przemocy). Wszystkie wymienione poniżej punkty są wskazówkami do harmonijnego sposobu życia między sobą.

>> Alkoholu, tytoniu, palenia papierosów i innych środków odurzających nie wolno spożywać podczas pobytu ani przechowywać na terenie naszego obiektu.

>> Żadni przyjaciele i krewni nie mogą przebywać z uczniami jogi bez wcześniejszego pozwolenia od członków naszego zespołu.

>> Niewegetariańskie jedzenie nie jest dozwolone. Prosimy nie wnosić na teren kampusu nie wegetariańskiego jedzenia ani jajek. Rozumiemy, że nie każdy jest wegetarianinem, ale chcielibyśmy zachęcić krótko- i długoterminowych gości i studentów do stania się bardziej świadomymi swojej diety podczas pobytu u nas.

>> Codziennie przez 15-30 minut praktykuje się karma jogę, sprzątając otoczenie centrum jogi jako akt bezinteresownej służby.

>> W trakcie zajęć zabronione jest używanie telefonów komórkowych do celów osobistych, chyba że w celu pomocy w trwających zajęciach.

>> Podczas szkolenia nauczycieli jogi, wszyscy uczniowie są proszeni o punktualność na wszystkich zajęciach i uczestnictwo we wszystkich programach kursów jogi. Opłaty nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu, chyba że kurs zostanie odwołany i nie ma możliwości negocjacji opłat.

>> Podczas szkoleń nauczycieli jogi, studenci są zobowiązani do obecności podczas całego programu, aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu.

>> Podczas szkoleń dla nauczycieli jogi, studenci rozumieją, że indywidualne postępy i wyniki uzyskane podczas szkolenia różnią się w zależności od osoby, w zależności od własnych wysiłków włożonych w naukę w klasie i poza nią. Joga jest osobistą podróżą, która wymaga praktyki przez całe życie i każda osoba ma swoje własne tempo i słabości, nad którymi musi pracować na co dzień, nawet po zakończeniu szkolenia.

>> Podczas szkolenia nauczycieli jogi, uczeń jest odpowiedzialny za własną naukę i jest świadomy, że musi aktywnie uczestniczyć w programie na miarę swoich możliwości, włączając w to samodzielną obserwację i samokontrolę.

>> Wymagane jest uregulowanie pełnych opłat w ciągu kilku pierwszych dni od przyjazdu.

>> Przed wyjazdem jesteś zobowiązany zwrócić wszystko, co zostało pożyczone z Joga Samaadhi (tj. kubki, naczynia kuchenne, książki itp.)

>> Ze względu na ograniczoną ilość pokoi i środków, Joga Samaadhi rezerwuje noclegi dla osób, które w pierwszej kolejności zapisały się na kursy jogi. W przypadku, gdy przyjaciele lub krewni chcieliby pozostać u nas bez uczestnictwa w zajęciach lub programach, uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu. Zakwaterowanie jest uzależnione od dostępności miejsc.

 

Regulamin

Zgłaszanie udziału w naszych programach:

>> Yoga Samaadhi zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na programy.

>> Paszport (dla obcokrajowców) i Citizen ID (obywatel Tajlandii) są wymagane do rejestracji po przyjeździe.

>> Yoga Samaadhi uprzejmie prosi, aby wszyscy goście uczestniczący w naszych programach posiadali kompleksowe ubezpieczenie podróżne i medyczne na czas pobytu.

>> Studenci, którzy są w ciąży lub odkrywają, że są w ciąży podczas Kursu dla Nauczycieli nie mogą brać udziału lub kontynuować szkolenia. W takich okolicznościach nie będzie przyznawany zwrot pieniędzy.

Bezpieczeństwo informacji:

>> Yoga Samaadhi bardzo poważnie traktuje prywatność odwiedzających i ich dane osobowe. Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie przez nas w celu świadczenia naszych usług dla Ciebie i tak jak jest to wymagane do świadczenia naszych usług. Nie będą one udostępniane nikomu innemu, chyba że prawo wymaga tego w szczególnych okolicznościach.

>> Informacje przekazane do Joga Samaadhi mogą być udostępnione zespołowi administracyjnemu wyłącznie w celu administrowania i nauczania.

>> Odwiedzający rozumieją, że Yoga Samaadhi angażuje się w sieci mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram itp. w ramach naszych przedsięwzięć promocyjnych, co może wiązać się z udostępnianiem zdjęć użytkownika.

>> Yoga Samaadhi może w przyszłości skontaktować się z absolwentami w sprawie nadchodzących wydarzeń i możliwości. Będzie to wymagało użycia Twoich danych kontaktowych. Możesz jednak dać nam znać e-mailem, że nie życzysz sobie dalszych e-maili od nas, a my usuniemy Cię z naszej listy.

Kontuzja lub choroba przed lub w trakcie szkolenia:

>> Biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, odosobnieniach lub zajęciach, uczestnicy zachowują kontrolę i decyzję wobec wszystkich swoich aktywności fizycznych i zachowują pełną odpowiedzialność wobec szkód, w tym urazów fizycznych i dyskomfortu wynikających z udziału w aktywnościach podczas programu.

>> Joga Samaadhi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy lub choroby uczestników wynikające z uczestnictwa w zajęciach. Jednakże w przypadku urazu lub wypadku zapewniamy, w miarę naszych możliwości, pomoc medyczną, łącznie z leczeniem ambulatoryjnym. Wszelkie rachunki za leczenie są kosztami własnymi.

>> Charakter szkolenia nauczycieli jogi, odosobnień, warsztatów i zajęć obejmuje pewien poziom interpersonalnego kontaktu fizycznego. Biorąc udział w tych wydarzeniach jogi, uczestnicy dobrowolnie zgadzają się na ten kontakt i rozumieją jego profesjonalny charakter.

Polityka płatności, anulowania i zwrotu pieniędzy

Rezerwacja i sposób płatności:

>> Aby zarezerwować miejsce w programie wymagana jest bezzwrotna zaliczka. Zaliczki są wpłacane online poprzez nasz link PayPal lub bezpośredni przelew bankowy.

>> Yoga Samaadhi ma pełną swobodę w oferowaniu zniżek i ulg w dowolnym momencie. Nie uprawnia to automatycznie innych do takich samych zniżek i ulg.

>> Wszystkie zniżki i ustępstwa należy uzgodnić przed dokonaniem płatności i po wpłaceniu zaliczki nie będą prowadzone żadne dalsze negocjacje ani zmiany.

>> Pozostała opłata za kurs jest płatna w dniu przyjazdu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami poszczególnych metod płatności:

1. Gotówka (najbardziej zalecane): Ceny podane są w USD, ale każda waluta jest akceptowalna. Prosimy o potwierdzenie kwoty w innej walucie. Stosowane kursy przeliczeniowe są określone przez instytucję finansową, z której korzystaliśmy do wymiany walut obcych w dniu płatności.

2. Bezpośredni przelew bankowy: Dostępny bez dodatkowych opłat od Yoga Samaadhi. Jednakże wszelkie opłaty bankowe pobierane przez bank w celu dokonania przelewu są Twoim własnym kosztem i nie powinny być doliczane do kwoty przelewu.

3. PayPal: Dostępny, ale podlega opłacie transakcyjnej w wysokości 5% kwoty transakcji.

4. Karta kredytowa: Obecnie niedostępna.

Polityka rezygnacji i zwrotów:

>> Joga Samaadhi nie ponosi odpowiedzialności za odwołania, opóźnienia, zmiany lub straty spowodowane przez działania Boskiej Siły, wojnę i zagrożenie wojną, zamknięcie lotnisk, konflikty społeczne, klęski żywiołowe, wypadki lub inne wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Dotyczy to również urazów, chorób, stanów medycznych lub psychiatrycznych uczestników, które rozwinęły się podczas lub po zakończeniu kursu, jak również utraty lub uszkodzenia własności osobistej podczas zajęć lub programów odbywających się na terenie naszej firmy.

>> Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez uczestników przed lub w trakcie trwania programu. Można jednak dokonać zmiany terminu na ten sam program w innych miesiącach w ciągu 1 roku od pierwotnej daty kursu.

>> Jeśli warsztaty lub program muszą zostać porzucone lub przerwane z powodu wyjątkowych okoliczności, nie będzie zwrotu pieniędzy, jeśli więcej niż połowa programu została zrealizowana (daty rozpoczęcia i zakończenia włącznie).

>> Yoga Samaadhi może w przyszłości skontaktować się z absolwentami w sprawie nadchodzących wydarzeń i możliwości. Będzie to wymagało użycia Twoich danych kontaktowych. Możesz jednak dać nam znać e-mailem, że nie życzysz sobie dalszych e-maili od nas, a my usuniemy Cię z naszej listy.

>> W wyjątkowych okolicznościach, gdy warsztat lub program zostanie odwołany, Yoga Samaadhi nie ponosi odpowiedzialności za koszty przelotu, który został wcześniej zarezerwowany na ten program.

 

Tekst pochodzi ze strony Szkoły Samadhi Yoga, Chiang Mai: https://yogasamaadhi.com/rules-regulation

 

Tekst został zweryfikowany z oryginałem po przetłumaczeniu z  użyciem Deepl Translatora:
https://www.deepl.com/translator

 

ZAPISY NA KURS NAUCZYCIELKI JOGI W CHIANG MAI, TAJLANDIA - RYT-200

ZAPISY NA KURS NAUCZYCIELKI JOGI W CHIANG , TAJLANDIA - RYT500