Najnowsze szlaki himalajskie. Kulturoznawcza wyprawa do Himachal Pradesh, Lahaul, Zanskaru i Ladakhu. Czerwiec-Lipiec 2024

Data: 
27/06/2024 to 23/07/2024

Wyjazd kulturoznawczo-odkrywczy, poprzez miejsca najwyższej kultury Himachal Pradesh i siedziby mocy aż po nowe szlaki i pustkowia do najbardziej niedostępnych klasztorów buddyjskich na Wyżynie Tybetańskiej. Przejazd najnowszą trasą z Keylong do Padum. Odwiedzenie klasztoru Phutkal, najbardziej niedostępnego klasztoru na świecie.

Termin: ok. 27.06.2024 (czw.) – 20.07.2024 (so.)

Czas trwania: 23-24 dni.

Trasa: Delhi – Kalka – Simla – Rewalsar – Vasishth –przełęcz Rohtang – Koksar – Udaipur – Keylong – Purni – Phugtal – Muney – Padum – Zangla – Karsha – Padum – Ramgtum – Dolina Suru – Kargil – Mulbekh – Takmachik – Lamayuru – Alchi – Leh – Hemis - Dakthok Tseschu (tańce sakralne w klasztorze) – Leh – Delhi.

Ilość osób: 6-14

Ze względu na charakter wyjazdu (konieczność wczesnych rezerwacji), wczesne zapisy obniżą koszty.

 

Szczegółowe informacje, pytania, zgłoszenia, zapisy

Warunki: Wyjazdy nie są wyjazdami turystycznymi ani komercyjnymi. Obowiązują zasady programów Fundacji Vivaswan. Organizatorzy mogą nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny. Wszystkie programy są w trakcie ich tworzenia i podlegają modyfikacjom i doprecyzowaniu. Po zgłoszeniu Uczestnicy dostaną ogólny plan, a przed wyjazdem - szczegółowy program z opisem programu na każdy dzień.

Zapisy otwierają się 12 miesięcy, a zamykają się na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia każdego programu lub z dniem zebrania się grupy. Zakup biletów lotniczych następuje po ustaleniu z organizatorem / organizatorami konkretnego lotu. O wizy składać należy 1 miesiąc do 10 dni przed planowanym wylotem. Wcześniejsze zgłoszenie z zasady obniża koszt uczestnictwa.

Kroki zapisu: Zgłoszenie – zaliczka – zakup biletu i ubezpieczenia – wyrobienie wiz – wylot i realizacja programu.

KONTAKT
Formularz kontaktu
T
el. / whatsapp/telegram: +48 796341976 (preferencyjnie w godzinach 17:00-18:00, pn.-so.), 
e-mail: biuro@indiavivaswan.com
.

Zgłoszenie na wyjazd 

 

Serdecznie zapraszamy! Niech sprzyjają Wam himalajscy bogowie!

 

 

Kategoria: 
Wyjazdy