Sangla Khanda czyli na halach Sangli, Dolina Baspy (Baspa Valley), Kinnaur

Dolina rzeki Baspy (lub inaczej: Sangla Valley) jest jedną z najpiękniejszych dolin Himalajów. Zamieszczone fotografie zostały zrobione na halach (ok. 3560 m n.p.m.), gdzie mieszkańcy wypasają bydło i uprawiają grykę, rzepę, drzewa owocowe. Prowadził nas Sunny Yambur, który zaprosił nas do jednej ze swoich kamiennych szop pasterskich zwanych tutaj 'dongrami' (ḍō̃grī).

Ludzie żyją tutaj zdrowo, szczęśliwie i długo. Są samowystarczalni i zamożni. Podobno w jednej z takich dongri od kilkudziesięciu lat spędza samotną starość sędziwy kapłan świątynny. Ma już około 120 lat. Rodzina przynosi mu ze wsi posiłki, a na zimę zapasy. Jak mówią, staruszek poświęca się tylko medytacji i jodze i nie życzy sobie, żeby ktokolwiek się z nim spotykał.

Ludźmi opiekuje się tutaj bóg Bering Nag (Beriṅnāg). 

© Filip Ruciński

 

 

Zdjęcie: