Siwaswarodaja starożytna nauka o oddechu

Siwaswarodaja jest sanskryckim tekstem z dziedziny jogi przetłumaczonym na język polski. Wskazuje się tam na związek oddechu z funkcjonowaniem człowieka. Dwa przepływy powietrza - raz bardziej swobodny przez prawe, kiedy indziej przez lewe nozdrze, mają związek z cyklem aktywności i spoczynu funkcji życiowych człowieka. Swara-joga, czyli joga biegu strumienia oddechu, jest opisem w jaki sposób interpretować oba rodzaje oddechu, a także jak nad nimi panować. Oprócz tego w książce opisane są inne jakości oddechu. Odpowiednia harmonia oddechu z działalnością człowieka, przenosi się na skuteczność w pracy, miłości i daje zdrowie i długie życie. 

Tytuł: Siwaswarodaja - starożytna nauka o oddechu.
Tytuł oryginału sanskryckiego: Śiva-svarodaya
Autor: Anna Rucińska
Strony: 110
Okładka: twarda
ISBN 978-83-938477-8-5
Wydawca: Fundacja Vivaswan
Data wydania: 2016
Cena: 50 zł
Formularz zamówienia