Śrimad Bhagawadgita - Święta Pieśń Pana

Bhagawadgita (Śrīmad Bhagavadgītā) jest podstawowym, najbardziej znanym i najczęściej cytowanym tekstem jogi i filozofii indyjskiej. Stanowi fragment wielkiego eposu "Mahabharata". Jej kontekstem jest rozpacz, jaka ogarnia jednego z najważniejszych bohaterów eposu, Ardżunę, gdy tuż przed wielką bitwą między zwaśnionym rodem, zdał sobie sprawę, że został postawiony w stytuacji, w której ma zabijać własnych krewnych. Całkowicie załamany zostaje pouczony przez swojego woźnicę i przewodnika - Śri Krysznę - który odsłania mu tajemnice jogi, w każdej księdze inny rodzaj jogi. Ostatecznie przekonuje, by nigdy nie porzucał swojej rycerskiej powinności, którą dla niego jest walka w obronie dharmy - prawości.   

Polski przekład Anny Rucińskiej uważany jest za jeden z najdoskonalszych. Nie tylko wiernie oddaje treść oryginału, ale w naturalny sposób także metrum i melodię języka sanskryckiego. Jest umiarkowanie archaizowany. Ponadto książka zawiera cenne objaśnienia, opracowane na podstawie komentarza Śri Madhusudany Saraswatiego, hinduskiego filozofa z XVI wieku. Jest to prawdziwa perła zarówno dla miłośników duchowej wiedzy Indii jak i profesjonalnych indologów. 

Różne polskie przekłady Bhagawadgity, w tym powyższy, dostępne są tutaj na stronie poświęconej Bhagawadgicie.
Porównania wybranych przekładów dokonała Alicja Łazowska w: Bhagawadgita w polskich przekładach", Przegląd Orientalistyczny rok: 2008, nr: 3-4, str.: 137-152. Autorka artykułu porównała osiem przekładów, w tym Anny Rucińskiej, ukazując zalety niniejszego przekładu.     

Tytuł: Śrimad Bhagawadgita - Święta Pieśń Pana
Podtytuł: W myśl komentarza czcigodnego Madhusudany Saraswatiego odczytana
Tytuł oryginału: Śrīmad-bhagavadgītā
Przekład: Anna Rucińska
Wydawca: Fundacja Vivaswan 2014.
(Pierwsze wydanie: Wydawnictwo Sawitar 2002)
ISBN: 978-83-938477-2-3 (okładka miękka), 978-83-938477-7-8 (okładka twarda)
Cena: 60 zł (okładka miękka), 65 (okładka twarda)

Formularz zamówienia