Swami Veda Bharati

Swami Veda Bharati  (Pandit Dr Usharbudha Arya, ur. 24.03.1933, zm. 14.07.2015) - był joginem, uczonym, poetą, jednym z dwóch głównych sukcesorów Swamiego Ramy z Himalajówinicjatorem i duchowym opiekunem międzynarodowej organizacji jogi: AHYMSIN oraz 'wioski' jogi Swami Rama Sadhaka Grama (SRSG). Uważa się go za jedngo z najwybitniejszych joginów i nauczycieli medytacji współczesnych czasów. 

Swami Veda Bharati urodził się w sanskryckiej rodzinie bramińskiej należącą do ruchu Arya Samaj. Od wczesnego dzieciństwa uczył się Wed. Jako mały geniusz szybko opanował je pamięciowo i potrafił wyjaśniać ich niuanse. W wieku 12 lat był w stanie wyjaśnić każdy fragment czterech Wed na trzech poziomach interpretacji: boskim (adhidaivika), ludzkim (adhyātmika) oraz fizycznym (adhibhautika). W związku z tym już w tym młodym wieku 12 lat został wyznaczony głównym z czterech kapłanów pełnej ofiary wedyjskiej. Nie uczęszczał do formalnej szkoły, wiedzę zdobył z domu, z literatury i od światłych ludzi. 

W wieku 18 lat wyjechał za granicę. Wiele lat spędził w Anglii, USA, Holandii i Ameryce Południowej, a także podróżując do większości państw świata. Działał na polu akademickim, pracując jako wykładowca sanskrytu i filozofii na uniwersytecie w Minneapolis. Jego praca doktorska, wcześniej obroniona na Uniwersytecie w Amsterdamie, dotyczyła zebranych przez niego pieśni ludowych mieszkańców Surinamu. Działał też na rzecz podniesienia eduacji, m.in. w Ameryce Południowej założył szkołę dla dzieci i prowadził ją razem ze swoją żoną. W późniejszych latach po powrocie do Indii jego żona, pani Lalita Arya, założyła i po dziś dzień prowadzi edukacyjną organizację charytatywną dla dzieci pod nazwą 'KHEL' w Dehradoon. 

W 1982 r po ciężkiej chorobie i operacji serca, po której lekarze dawali mu niewiele czasu życia, Swami ji został wtajemniczony w sannjasę (czyli wyrzeczenie) przez swojego mistrza, Swamiego Ramę z Himalajów. Zrezygnował wówczas z pracy na uniwersytecie w Minneapolis, a także zwolniony został ze zobowiązań rodzinnych (Swami ji ma syna i córkę). Ponieważ jego mistrz należał do zakonu Nirańdźani Daśanami (Daśanāmī), Swami Veda również został ascetą tej kongregacji zakonnej i uzyskał w nim pozycję mahamandaleśwary (najwyższy stopień wśród ascetów). Zajął się praktyką i nauczaniem jogi, pisaniem licznych książek, głównie po angielsku, ale też w hindi i w sanskrycie. Swami ji jest jedyną osobą, która komponowała poezje w języku starowedyjskim (zbiór wydany pt. 'Chandāṁsi' odręcznym pismem, oraz 'Divo duhitā'). Posługiwał się 18 językami, w tym palijskim, tybetańskim, perskim, biegle znał też holenderski. Jest autorem najobszerniejszego dotychczas opracowania pierwszych trzech ksiąg Jogasutr Patańdźalego, gdzie wyłożył sens większości głównych sanskryckich komentarzy. 

Swami ji panował nad siłą życiową. Potrafił oddalać śmierć, wbrew ciężkim chorobom, które pisane mu były siłą karmana. W tym czasie pełnił też funcję duchowego zwierzchnika aśramy Swamiego Ramy (Swami Rama Sadhana Mandir) niedaleko Ryszikeś; sam również wybudował swoją aśramę - "Wioskę Swamiego Ramy dla Adeptów Jogi" (SRSG) dwa kilometry dalej i przez szereg lat kształcił w niej nauczycieli jogi. Miał tysiące uczniów, wśród nich wielu wybitnych i znanych naukowców, twórców i artystów w ponad 80 krajach. Wielu uważa go za największego mistrza medytacji 2 poł. XX i początku XXI wieku. Do jego wielkich zasług należy działanie na rzecz pojednania między religiami na gruncie jogi. W jego aśramie medytowali ważni przedstawiciele prawie wszystkich religii świata. Byli wśród nich, oprócz autorytetów różnych nurtów Hinduizmu, mnisi buddyjscy z krajów buddyjskich, sufi i mistycy z Kaszmiru i Iranu, parsowie, kapłani chrześcijańscy, pastorzy, rabini, kapłani afrykańscy i indiańscy, a także niereligijni uczeni, racjonaliści.  

Swami Veda Bharati bez wątpienia był jednym z najbardziej wpływowych współczesnych autorytetów jogi, szczególnie w zakresie medytacji. Nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która zgłębiłaby tyle rodzajów praktyk medytacyjnych wszystkich religii świata. Swami posiadał szczególną więdzę i umiejętność wprowadzania uczniów w stan joga nidry (snu jogicznego). Był także jednym z największych współczesnych działaczy na rzecz światowego pokoju poprzez tworzenie gruntu do głębokiego porozumienia między kulturami i religiami. Czcigodnego Swamiego Vedę Bharatiego można uznać za jedną z najwybitniejszych postaci przełomu XX i XXI wieku.

Zdjęcie: