Wyjazdy

Organizujemy i pomagamy w organizacji programów studyjnych i kulturoznawczych do Indii i krajów leżących w obszarze w promieniowania kultury indyjskiej. Nadrzędnym celem tej naszej działalności jest tworzenie warunków do pogłębiania rozumienia indyjskiej kultury i jej wartości poprzez bezpośrednią umożliwianie interakcji z uczonymi, artystami i joginami Indii i czerpanie inspiracji u samego źródła z ich wiedzy i twórczości, dzięki czemu programy wyjazdowe wspierane przez nas stają się zawsze niepowtarzalnym doświadczeniem zarówno dla uczestników jak i organizatorów i otwierają szerokie możliwości eksploracji innych spojrzeń na rzeczywistość. 

Integralną częścią większości naszych programów, niezależnie od ich charakteru i tematyki, jest systematyczne przekazywanie wiedzy o technikach samodoskonalenia i praktyce jogi. Zawsze zapewniamy smaczne, zdrowe, wegetariańskie wyżywienie. Staramy się wszystko rzeczowo wyjaśniać i wyczerpująco odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości.

Charakterystyka programów:

- Programy studyjne: Obejmują kursy językowe, tj. naukę sanskrytu, hindi i innych języków indyjskich, kursy i lekcje klasycznej muzyki indyjskiej, tj. naukę gry na instrumentach indyjskich, śpiewu indyjskiego, różne warsztaty jak np. warsztaty teatru sanskryckiego, zajęcia tematyczne takie jak seminaria tekstów sanskryckich, praktykę jogi w aśramach i u indywidualnych nauczycieli, praktyki ajurwedy w ośrodkach ajurwedycznych i u indywidualnych specjalistów, naukę muzyki u muzyków indyjskich.

- Programy kulturoznawcze: Obejmują kursy wprowadzające w kulturę indyjską i ważne, a także mało znane religie, zwyczaje, folklor, uczestniczenie w świętach i wydarzeniach kulturalnych takich jak koncerty i teatr, a także pielgrzymki do sanktuariów i ważnych miejsc pielgrzymkowych.

- Programy zdrowotne: Obejmują wszystkie warsztaty jogi, zarówno w ośrodkach jogi, jak i w przyrodzie, terapie ajurwedyczne, odosobnienia medytacyjne np. w górskich klasztorach, a także uczestniczenie w szczególnych wydarzeniach duchowych, które działają uzdrawiająco dla ciała i duszy.

Kategoria: 
Wyjazdy