sztuka

Podstawowe terminy związane z rytmem w indyjskiej muzykologii

NIniejszy szkic ma stanowić podstawę badań nad zagadnieniem rytmu w muzyce indyjksiej; jest to próba wyjasnienia terminów niezbędnych w wyjaśnieniu rytmu w muzyce indyjskiej. 

Subscribe to RSS - sztuka