O Fundacji

Witamy na naszej stronie!

Fundacja Vivaswan jest niezależną organizacją pozarządową poświęconą wspieraniu wiedzy o kulturze indyjskiej.

- Prowadzi badania i publikuje w dziedzinie indyjskich nauk humanistycznych,

- Zajmuje się nauczaniem i promowaniem języków indyjskich,

- Przybliża indyjską kulturę i sztukę,
- Pomaga w szerzeniu wiedzy o jodze i ajurwedzie, 

- Organizuje kursy, a także wyjazdy studyjne, kulturoznawcze i szkoleniowe do Indii.

Fundacja wspiera wybitne osiągnięcia nauk i sztuk indyjskich, stanowiących dobro ogólnoludzkie. 

Fundatorzy:
Filip Ruciński

Absolwent Sampuranand Sanskrit University (Varanasi, Indie) i studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW.      

Skarbimir Ruciński

Absolwent studiów doktoranckich w Sampuranand Sanskrit University (Varanasi, Indie). Mieszka i pracuje w Ahmedabadzie (Indie). 

Fundcja Vivaswan działa na podstwie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz własnego statutu.

Statut Fundacji Vivaswan

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Adres: ul. Św. Bonifacego 115, 02-909 Warszawa.
(Poprzedni adres, na ul. Konstancińskiej od 17.07.2020 jest nieaktualny)

Inne dane: 
NIP 5213614071REGON 143782820KRS 0000392692


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Środki na swoją działalność otrzymuje z: 
- odpłatnej działalności statutowej, polegającej na sprzedaży własnych publikacji i organizowaniu kursów i warsztatów. 
- darowizn od osób wspierających naszą działalność. 
Fundacja nie ma statusu OPP.

Nr konta bankowego: 46 1030 0019 0109 8530 0035 5091
SWIFT: CITIPLPX

W przypdaku wpłaty prosimy od wpisywanie w tytule: NA CELE STATUTOWE, z ewentualnym dopiskiem konkretnego celu.
Od Państwa zainteresowania, uczestnictwa w programach i darowizn zależy kontynuacja i rozwój naszej działalności. Osoby chętne do większego wsparacia i współpracy zachęcamy do kontaktu.

Plany dalszych publikacji znajdą Państwo tutaj