Dr Andrzej Babkiewicz

Andrzej Babkiewicz - doktor nauk humanistycznych Wydziału Orientalistycznego UW, specjalność indologia, sanskryt. Zainteresowania badawcze: Literatura okresu indyjskiego średniowiecza – eposy i purany – szczególnie ich aspekt religijno-filozoficzny. Tłumacz z sanskrytu. Autor książek i artykułów z dziedziny indologicznej. Redaktor i współautor stron internetowych: 

www.indika.pl
www.bhagavadgita.eu
www.bibliotekajogi3.pl
http://gozdawianka.pl
www.izabela-babkiewicz.pl

Zdjęcie: