O Fundacji

Witamy na naszej stronie!

Fundacja Vivaswan jest niezależną organizacją pozarządową poświęconą wspieraniu wiedzy o kulturze indyjskiej.

- Prowadzi badania i publikuje w dziedzinie indyjskich nauk humanistycznych,

- Zajmuje się nauczaniem i promowaniem języków indyjskich,

- Przybliża indyjską kulturę i sztukę,
- Pomaga w szerzeniu wiedzy o jodze i ajurwedzie, 

- Organizuje wyjazdy studyjne, kulturoznawcze i szkoleniowe do Indii.

Fundacja wspiera wybitne osiągnięcia nauk i sztuk indyjskich, stanowiących dobro ogólnoludzkie. 

Fundatorzy:
Filip Ruciński

Absolwent Sampuranand Sanskrit University (Varanasi, Indie) i studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW.      

Skarbimir Ruciński

Absolwent studiów doktoranckich w Sampuranand Sanskrit University (Varanasi, Indie). Mieszka i pracuje w Ahmedabadzie (Indie). 

Fundcja Vivaswan działa na podstwie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz własnego statutu.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Adres: ul. Św. Bonifacego 115, 02-909 Warszawa.
(Poprzedni adres, na ul. Konstancińskiej od 17.07.2020 jest nieaktualny)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Środki na swoją działalność otrzymuje z: 
- prywatnych donacji NA CELE STATUTOWE
- odpłatnej działalności statutowej, polegającej na sprzedaży własnych publikacji i organizowaniu kursów i warsztatów. 
Fundacja nie ma statusu OPP.

NIP 5213614071REGON 143782820KRS 0000392692

Nr konta bankowego: 46103000190109853000355091
SWIFT: CITIPLPXXXX

Statut Fundacji Vivaswan