Kilka podstawowych zasad zapisu nut w muzyce indyjskiej

Kilka podstawowych zasad zapisu nut w muzyce indyjskiej

Filip Ruciński

 

sa   रेre   ga   ma  pa  dha  निni  सां

Do     Re     Mi     Fa     Sol     La     Si     Do

  1. Powyższy zapis odpowiada gamie durowej (majorowej).

  2. स [sa] zwykle odpowiada cis jednokreślnemu, jest zawsze toniką (choć zdarzają się ragi, w których można uznać za tonikę). W muzyce instrumentalnej może być tonem nieco wyższym lub niższym od cis, choć zwykle mieści się w granicach tercji małej; w utworach śpiewanych zależy od skali głosu i upodobań śpiewaka.

  3. Podniesienie o pół tonu (#), czyli tzw. tīvra zapisuje się akcentem udātta: (jedyny przykład).

  4. Obniżenie o pół tonu (bemol), czyli tzw. komal zapisuje się akcentem anudatta: रे , , ध॒, नि.

  5. (tonika) oraz (dominanta) są zawsze śuddha (czyste) – nigdy nie stosuje się krzyżyka ani bemola.

  6. Tony w niższej oktawie oznacza się kropką pod znakiem, np. स निitd.; tony dwukreślne –kropką nad znakiem (anuswarą), सं रें गं मं itd..

  7. Czasami zamiast , नि (we wszystkich oktawach) stosuje się ich odpowiedniki długie: सा, नी. Być może aby wskazać, że dane dźwięki są akcentowane (ale zasadniczo długość liter nie wpływa na długość tonu).

  8. Długość tonu podwaja się przez dodanie poziomej kreski po znaku; np. (ćwierćnuta); स – (półnuta); स – – – (cała nuta).

  9. Tony dwukrotnie krótsze (‘ósemki’) zapisuje się łącznie i/lub łączy się je na dole łukiem: सरेगम पधनिसं. Szesnastki łączy się podwójnym łukiem, trzydziestki dwójki potrójnym itd.

Poniżej zamieszczam melodię do zwrotki w metrum śārdūla-vikrīðita ‘igraszka tygrysa’. Rytm zwany tīn-tāl - 16 uderzeń w czterech taktach po cztery w każdym, w którym początkowa nuta wypada na ‘pełne uderzenie’ (tzw. tālī, zaznaczone x), a w połowie jest ‘puste uderzenie’ (tzw. khālī, zaznaczone o).

सा – रे – | म – म म | प – म प | – प म ध | प – – म | – प – ध | प – म –| र – – |

x          | 2           | o          | 3          | x          | 2         |o          | 3         |

प – प – | म – गरे | – रे ग| – रे स रे | नी – – नी| – सा – रे | – रे – | स सा – – |

x         | 2          | o         | 3         | x           | 2           | o        | 3           |

 

Tags: 
Dział: