Artykuły

W tym dziale znajdziecie Państwo różne artykuły związane z Indiami. Zapraszamy także Autorów do nadsyłania artykułów. Po ich zaakceptowaniu możemy je zamieścić w jednym z działów. Nadsyłane artykuły powinny poszerzać dotychczasową wiedzę dotyczącą nauk indyjskich i opierać się na wiarygodnych źródłach. 

Czym jest ajurweda?

Ajurweda (āyurveda) jest obok medycyny chińskiej niewątpliwie najstarszym funkcjonującym systemem medycznym na świecie.

W starożytności i średniowieczu obejmowała systematykę chorób, patologię, patogenezę, diagnozę, farmację, toksykologię, chirurgię, otolaryngologię, pediatrię, geriatrię, ginekologię, psychologię, szeroko pojętą profilaktykę (ćwiczenia fizyczne, zabiegi higieniczne itd.) i inne szczegółowe działy, częściowo pokrywające się z zasadniczymi działami medycyny zachodniej i naukami pomocniczymi medycyny. Ponadto wchodziła w bezpośrednią interakcję z medycyną grecką i innymi systemami leczniczymi.

Kontakty zagraniczne Indii do czasu pojawienia się islamu

(Filip Ruciński, Warszawa 2007)

Abstrakt:

Niniejsza praca jest szkicem ważniejszych wydarzeń, w których Indie jako subkontynent uczestniczyły w przeciągu swej długiej historii. Chcę zaznaczyć ważne okresy i punkty przełomowe w historii starożytnej i przedstawić, w ogromnym skrócie, zmiany historyczne, jakie zachodziły na tym obszarze pod wpływem czynników obcych: napływu nowych grup etnicznych, podbojów i pokojowej wymiany gospodarczo-kulturowej. Ze względu na niewielki rozmiar pracy, skupię się przede wszystkim na okresie starożytnym, a okres średniowieczny potraktuję bardzo pobieżnie, kończąc przed przełomem, jakim był napływ do Indii islamu wraz z pierwszymi kupcami muzułmańskimi.    

Jest to praca roczna z historii Indii napisana pod kierunkiem pana Artura Karpa podczas moich studiów indologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Nie jest więc pracą historyka, dlatego nie pretenduje do pozycji pracy naukowej. Jestem jedak pewien, że czytelnicy znajdą w niej sporo ciekawych, pożytecznych i dobrze udokumentowanych informacji.  

--------------------------------------

Sanskryckie definicje jogi

Termin 'yoga' gramatycznie można wywieść od dwóch sanskryckich pierwiastków:
1) yuj(ir) w znaczeniu łączenia, spajania; jest to najbardziej podstawowe znaczenie słowa 'yoga', które przyjmują wszystkie tradycje tantryczne i niektóre puraniczne.
2) yuj(a) w znaczeniu głębokiego skupienia i doskonałej równowagi (samādhi). Znaczenie to obowiązuje w systemie jogi Patańdżalego.

Przyjrzyjmy się kilku definicjom z rozmaitych tekstów sanskryckich:

1. Yoga jako 'połączenie'

„Jogę należy rozumieć jako jedność jednej z inną rzeczą.
Jest tym, jak podano, co najważniejsze, by pojąć
i co spaja, najwyraźniej, elementy:
uwiązanie, jego źródło, stan wolności i metodę uwalniania.
Ma dwie formy, których pojąć nie da się bez zdolności rozróżniania.
(Mālinī-vijayottara tantra 1.4-5)

„Joga jest 'dotarciem' do jedności istoty jednej rzeczy i istoty rzeczy innej (...)”
(Kszemaradża: Wyjawienie tantry wolności -  Svacchandodyota 6.45)

Strony